Správe športových a telovýchovných zariadení mesta (SŠaTZ) sa po dvoch rokoch otvorenej stavby podarilo dokončiť južnú tribúnu banskobystrického zimného štadióna. Ďalšia rekonštrukcia je v nedohľadne.

Pod takýmito strešnými piliermi oslávili barani napríklad návrat medzi elitu. (foto: S. Vaterka)

V roku 2009 pristúpilo mesto k rekonštrukcii a k vybudovaniu novej južnej tribúny zimného štadióna. Z pôvodne vyčlenenej sumy 3,32 milióna eur hneď na úvod značne ubralo nevyhnutné odstránenie havarijného stavu prehnitých strešných pilierov, ktoré stavbári odhalili až po zbúraní pôvodnej tribúny na státie. Po odstránení hrozby pádu strechy sa postavila nová železná konštrukcia tribúny, v rámci ktorej bolo umiestnených 980 sedačiek pre návštevníkov. Z vnútra boli dokončené len priestory pre novinárov a video-rozhodcu. Pôvodne plánované šatne pre A tím, hostí i mládežnícke tímy, ošetrovňa, nové VIP priestory a chodby zostali rozostavanou otvorenou stavbou.

„Prvá etapa bola ukončená pred dvomi rokmi s tým, že sa malo hneď po sezóne pokračovať v druhej etape prestavby zázemia. Nakoľko neboli finančné prostriedky, nepokračovalo sa v rekonštrukcii podľa plánu, ale až teraz. Prebehlo verejné obstarávanie a víťaz – banskobystrická spoločnosť Bielostav, začala koncom leta v stavebných prácach, ktoré končia práve v týchto dňoch,“ priblížil riaditeľ SŠaTZ mesta Banská Bystrica Ivan Šabo. V druhej časti ide o celkovú investíciu 400 tisíc eur. Prvých 200 tisíc bolo vyčlenených v mestskom rozpočte už vlani, ďalších 200 tisíc by malo byť vyčlenených z nového rozpočtu na rok 2012, ktorý bude zastupiteľstvo riešiť v decembri.

Riaditeľ SŠaTZ Ivan Šabo ukazuje kadiaľ budú prichádzať hráči z ľadovej plochy do nových šatní.

Zázemie tribúny by malo byť do užívania odovzdané do konca mesiaca a následne by sa mali niektoré tímy presťahovať do nových šatní: „Nemáme však vyčlenené finančné prostriedky na zariadenie týchto šatní. Čiže darmo budeme mať dostavaný štadión, ale šatne zatiaľ nebudú využité,“ dodal Šabo.

Nové priestory budú v užívaní klubu, a tak sa o ich zariadenie pokúsi samotný klub: „Klub sa týmto už dlhší čas zaoberá a budeme robiť všetko preto, aby sme to sprevádzkovali čo najrýchlejšie,“ povedal pre BBonline.sk športový manažér a člen predstavenstva HC’05 Vlastimil Plavucha. Banskobystrický hokejový klub už podľa neho takéto zázemie nevyhnutne potreboval: „Myslím si, že máme jedny z najhorších podmienok na Slovensku vôbec a už len takýmito úpravami na štadióne sa určite skultúrni prostredie nielen pre hráčov, ale aj divákov,“ zhrnul niekdajší elitný hokejový útočník.