Práve v týchto dňoch začína byť nad našim územím najviditeľnejšia kométa C/2020 F3 nazývaná aj Neowise. Ide o pomerne jedinečné nebeské divadlo, keďže takto dobre viditeľné kométy vidíme pomerne zriedka.

Neowise je podľa astronómov najlepšie viditeľnou kométou za ostatných trinásť rokov. Dokazuje to aj pohľad voľným okom na nočnú oblohu, pretože túto kométu je možné pozorovať dokonca i bez ďalekohľadov. S čo i len malým ďalekohľadom to však bude pohľad z kníh a profesionálnych astronomických fotografií.

Najviac viditeľná je kométa nadránom, okolo druhej či tretej hodiny rannej. Už v neskorších večerných hodinách ju však postupne môžeme vidieť od severozápadu smerujúc na severovýchod, skôr nižšie nad obzorom.  Riadiť sa môžeme aj súhvezdiami, pred ktorými sa z nášho pohľadu zjaví. Konkrétne teda na našej oblohe smeruje od súhvezdia povozník až ku Veľkej Medvedici s jej Veľkým vozom. Najlepšiu viditeľnosť má kométa práve v týchto dňoch, avšak viditeľná by mala byť až do úvodu augusta. Aktuálnu polohu kométy na oblohe je možné vidieť online. Zaujímavé pozorovania z nášho regiónu monitoruje aj Hvezdáreň v Banskej Bystrici na svojom Facebooku.

Kométy sú astronomické telesá zložené najmä z ľadu a ďalších látok. Práve zloženie týchto telies sa po relatívne blízkom prelete okolo Slnka postarajú o vznik ikonického „chvosta“. Pozorovania komét sú zaznamenané už od prvých existujúcich záznamov o živote ľudí. V minulosti boli ich pozorovania chápané ako zlé znamenie, keďže išlo o mimoriadne ojedinelé dianie na oblohe.