Quantcast

Rok a pol po zahájení projektu obnovy horného nádvoria hradu Slovenská Ľupča boli práce na ňom definitívne ukončené. Nádvorie je opätovne plne prístupné pre verejnosť.

1
Zarastené a schátralé nádvorie sa zmenilo na nepoznanie.

Renováciou horného nádvoria, novou kamennou dlažbou a zreštaurovaním fasád vznikla ďalšia ucelene obnovená časť hradu. Popri historicko-architektonickom výskume sa na hornom nádvorí realizovali aj reštaurátori. Vynovené nádvorie poslúži ako nový expozičný priestor hradného areálu, ale taktiež pre vytvorenie podmienok ďalšej etapy obnovy.

V prvej fáze renovácie boli odstránené všetky novotvary horného nádvoria vybudované v priebehu 20. storočia. Išlo napríklad o betónové potery na chodbách, nevhodné sklenené svietidlá, olejové nátery na stenách či zamurované arkádové chodby. Počas obnovy boli však do projektovej dokumentácie zaradené aj nové prvky v podobe osvetlenia, elektrických rozvodov, vykurovania, ale aj nových dverí a zábradlí. Horné nádvorie bolo tiež kompletne odvodnené, čím sa vyriešil problém dlhodobého vlhnutia múrov hradu. Na opravu čakajú ešte chodby nádvoria.

Projekt rekonštrukciou horného nádvoria nekončí. Ďalšou etapou obnovy bude miestnosť Márie Séči a predpolie. Špecifikom priestorov, ale aj celého hradu, je arkier vežičky, ktorý je charakteristickým prvkom hradu. Práve tu bude neskôr zriadená expozícia mapujúca obdobie 17. storočia prepojená s hradom Ľupča. Priestor arkieru bude slúžiť ako rozhľadňa na okolitú obec.

10„Jedným z ďalších cieľov obnovy hradu Ľupča je vytvoriť podmienky pre jeho aktívne využívanie na základe historického, umeleckého a kultúrno-spoločenského potenciálu,“ uviedol kastelán hradu Vladimír Homola.

Obnova horného nádvoria bola realizovaná od novembra 2015 do septembra tohto roku. Projekt bol uskutočnený najmä vďaka grantom EHP a štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky.

Celkovo nejde o prvú a, zrejme, ani poslednú renováciu na hrade Ľupča. Železiarne Podbrezová ako majteľ hradu zveľaďujú hrad už od jeho kúpy v roku 2002. Na hrade za 14 rokov stihli opraviť strechu, hradby, brány a bašty. Položila sa nová kamenná dlažba na dolnom nádvorí, uskutočnila sa obnova kaplnky, Gizelinho paláca a aj najvyššieho poschodia Rubigallovej veže.

Ľupčiansky hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Bol založený v polovici 13. storočia uhorským kráľom Belom IV. Stojí nad obcou Slovenská Ľupča v údolí Hrona na jednom z posledných výbežkov Nízkych Tatier. Hrad je verejnosti voľne prístupný, mimo turistickej sezóny však len po predchádzajúcej telefonickej dohode. Viac informácií nájdete na stránkach hradlupca.sk.