Začiatok slávnostného zasadnutia nového zastupiteľstva bol trochu rozpačitý. Verejnosť a novinári si nemali kde sadnúť, na rozdiel od poslancov museli celý čas ostať stáť.

Peter Gogola slávnostne zložil primátorský sľub, čím definitívne Ivan Saktor odovzdal právomoci svojmu nástupcovi. Následne Gogola prijal sľuby novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva. To odsúhlasilo termín najbližšieho riadneho zasadnutia, ktoré sa uskutoční 25. januára 2011. O mesiac sa budú zastupitelia zaoberať zložením Mestskej rady, poslaneckých klubov, komisií, postami v obchodných spoločnostiach mesta a platom primátora.

Okrem najbližšieho termínu zastupiteľstva, boli schválení aj poslanci, ktorí môžu vykonávať sobášne obrady. Pre nasledujúce volebné obdobie nimi budú Čižmárová, Dubačová, Topoľský, Priehodová a Laššáková. Okrem nich má túto právomoc aj samotný primátor, ktorý schválenie tohto bodu označil za dôležitý krok, keďže inak by musel do najbližšieho zastupiteľstva Banskobystričanov sobášiť iba on sám.

„Musím sa oboznámiť s ekonomikou mesta, pretože tá určuje všetko ostatné. Stav ekonomiky určuje ako budeme vedieť riešiť problémy školstva, dopravy, problémy parkovania a rozvoja cestovného ruchu,“ odpovedal po zasadnutí nový primátor na otázku, ktorý problém mesta bude riešiť ako prvý. V rámci prvého pracovného dňa má naplánované stretnutie so zamestnancami Mestského úradu. „Chcem im všetkým povedať, že každý je u mňa na štartovacej čiare.“

Jedným z prvých rozhodnutí nového primátora sú škrty v programe silvestrovských osláv. Zahraničného umelca nahradia domáci interpreti a nebude ani ohňostroj, iba lacnejšie lampióny. „Verím, že to Banskobystričania pochopia. V súčasnosti nemáme schválený rozpočet, pôjdeme do rozpočtového provizória, preto potrebujeme šetriť a utiahnuť si opasok,“ povedal na túto tému Gogola.

Čo sa týka osoby prednostu, prípadne viceprimátora, podľa slov Gogolu sa rozhodne v januári.