Quantcast

Fasiangy Spania dolina, Banska Bystrica, 15.2.2014Občianske združenie Zvyky a tradície, Obecný úrad Špania Dolina a firma Znalekon zorganizovali v sobotu uprostred baníckej obce nad Banskou Bystricou jedinečné fašiangové podujatie.

Jednak návrat k tradíciám napríklad vinšovaním po domoch a veselicou uprostred obce s folklórnou skupinou Kýčera z Čierneho Balogu, ale aj prezentácia pôvodných remesiel v tamojšej sieni remesiel. Tak prebiehalo sobotňajšie dopoludnie v Španej Doline, počas ktorého začala i dedinská zabíjačka. Pochutiny z nej si mohli návštevníci vychutnať až do večera pri živej muzike.