Prvý septembrový víkend priniesol štvrtý ročník Marathon BB MiniTour. Podujatie je určené výhradne pre deti. Ani pandémia COVID-19 však organizátorov neodradila od pripravovania tohto podujatia, ktoré sa však konalo so všetkými potrebnými opatreniami.

Na podujatí sa zúčastnilo 513 detí. Celkovú atmosféru akcie opísal v rozhovore organizátor Miroslav Štrba:” Atmosféra bola veľmi priateľská a milá. Neniesla sa v duchu víťazstiev v cieli ale skôr v stretnutí rodín. Chcem sa poďakovať účastníkom. Sme radi že na naše podujatia chodia.”

Počasie bolo na rozdiel od Kordíckeho extrému a behu v Nemciach výnimočne pekné, nakoľko celý deň svietilo slnko. Bežalo sa po asfaltovej dráhe ktorá priniesla len pár odrenín. Na podujatí sa teda nikto vážnejšie nezranil.

V sobotu si zmerali svoje sily deti od 0 až do 15 rokov. Celoročne však v sérii Marathon BB MiniTour sú hodnotené deti od 6 do 12 rokov. Jednotlivé kategórie boli rozdelené podľa ročníkov narodenia a podľa pohlavia na chlapcov a dievčatá. Organizátori mali taktiež kategórie aj pre lezúňov, mamičky s kočíkmi a zmerať svoje sily si mohli aj  deti s hendikepom. Na tomto podujatí sa však nemerali časy ale len výsledné poradia v cieli.

Podujatie sa konalo s plným vedomím ohľadne vírusu COVID-19 a teda aj s príslušnými opatreniami. Organizátor Miroslav Štrba zhodnotil dodržiavanie opatrení nasledovne: ”Opatrenia v súvislosti s pandémiou budeme na našich podujatiach robiť aj naďalej. Zároveň chcem vyzvať aj účastníkov, aby sa informovali či sa aj na iných športových podujatiach dodržiavajú podmienky v súvislosti s ochorením COVID-19, nakoľko sme sa na Slovensku už stretli s tým, že niektoré podujatia sú organizované bez akýchkoľvek opatrení. Ak chceme teda organizovať tieto podujatia po celý rok, mali by sme z dlhodobého hľadiska dodržiavať opatrenia.”

Akcia MiniTour je skôr lokálneho charakteru, aj keď občas zavítajú deti z väčšieho okolia. Okrem samotných behov sa konala aj propagácia športových klubov, či už bežeckých alebo lyžiarskych.

Na záver ešte Miroslav Štrba dodal: “Sme radi že sme aj napriek opatreniam mohli túto akciu pre deti zorganizovať. Dojmy účastníkov boli veľmi pozitívne. Rodičia boli spokojní, že sme sa, aj napriek obmedzeniam, podujali na uskutočnenie MiniTour. Deti sa zároveň na tomto podujatí už poznajú, nakoľko sa stretávali každoročne a viac-menej vyrastali spolu.”

Predposledná medaila z tohtoročnej skladačky MarathonBB Tour 2020 bude beh O Permoníkov Kylof. Ten sa uskutoční v nedeľu 27. septembra v obci Ľubietová.