Množstvo súťaží pre deti, možnosť povoziť sa na štvorkolke či zaskákať si na trampolíne. Aj také bolo Maxistretko – akcia, v rámci ktorej uplynulú nedeľu najmenší Banskobystričania privítali nový školský rok.

„Otvárame celé stredisko pre všetkých!“ Tak znelo heslo tohtoročného Maxistretka, ktorým deti zo Sásovej pravidelne privítajú nový školský rok.

Nedeľné popoludnie sa nieslo v rozprávkovom duchu, keď hlavnými postavami a zabávačmi boli Shrek, Fiona, či Martinko Klingáčik. Primárnou úlohou detí bolo riešiť rôzne úlohy ako napr. zbieranie lesných plodov, zlaňovanie, kreslenie panáčikov a iné aktivity, za ktoré získavali „Shrek-doláre.“ Za tie sa mohli povoziť na štvorkolke, zaskákať si na trampolíne, zastrielať si z luku alebo si ich v bare vymeniť za sladkú odmenu.

Podujatie prilákalo viac ako 90 detí sprevádzaných svojimi rodičmi či súrodencami, o ktorých zábavu sa postaralo 20 animátorov. Tí budú v Saleziánskom mládežníckom stredisku počas celého školského roka pripravení venovať sa deťom, ktoré majú záujem zabaviť sa, niečo nové sa naučiť a zároveň stráviť čas v dobrom kolektíve pri aktivitách, ktorá majú tiež výchovný charakter. V prípade, že počas roka nechcete, aby vaše deti prežili všetok svoj voľný čas len za počítačom, môžete ich priviesť do strediska, kde strávia svoj čas plnohodnotne. O aktivitách strediska vás podrobnejšie informujeme už tento týždeň.