Po piatkovom stavaní mája na námestí v Banskej Bystrici a iných mestách Slovenská má svoj symbol sviatku práce už aj najväčšie sídlisko v meste pod Urpínom.

Tohtoročný sviatok Dňa práce, ktorý pripadol na posledný deň veľkonočného obdobia, resp. oktávy, oslávili aj v Sásovej. Máj síce stál na malom zelenom priestranstve medzi ulicami Sitnianskou a Starohorskou už dávnejšie, no to saleziánom Dona Bosca a Občianskemu združeniu Náš domov Sásová nezabránilo, aby si jeho symbolickým vyzdobením pripomenuli 1. máj.

Podujatie spríjemnilo vystúpenie členov folklórneho súboru Urpín, ktorí po ukážkach tancov zo všetkých kútov Slovenska zapojili do programu aj prítomných. Dvadsať odvážlivcov dostalo príležitosť naučiť sa niekoľko tanečných krokov a odtancovať súvislí „minitanec“. Dôležitá však bola hlavne dobrá zábava, ktorá aj napriek daždivému počasiu nechýbala.

Viac fotiek nájdete na stránke banskobystrických saleziánov.