Už po tretí raz sa Sásovčania stretli na Dni farnosti, ktorý je inšpirovaný ľudovými hodovými slávnosťami. Konal sa preto už tradične pri príležitosti sviatku Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorej je zasvätený kostol v Sásovej.

Deň farnosti sa začal slávnostnou svätou omšou na priestranstve za saleziánskym strediskom, kde sa pohodlne zmestili všetci účastníci. Skrášlil ju opäť aj mládežnícky spevácky zbor s kapelou.

Bohoslužbu celebroval hosťujúci kazateľ, salezián Ján Čapla a prihovoril sa veriacim aj v kázni. “Všimnime si, že práve Panna Mária je prítomná, keď Ježiš koná svoj prvý zázrak. Nemalo by to byť inak, ani keď o niečo prosíme my sami,” zdôraznil.

Po svätej omši už všade rozvoniaval guláš a klobásky, ktorých bolo dosť pre všetkých. Nikto sa tak nemusel ponáhľať domov variť obed, ale v Salezku vznikla jedna veľká rodina. Tak znelo aj heslo tohtoročného dňa farnosti – Salezko, rodina, v ktorej žijem.

“Chceli sme v tejto myšlienke pokročiť o niečo ďalej od spoločných zážitkov, ktoré rezonovali v minulom roku. Živá rodinná atmosféra je totiž cieľom nielen sásovských hodov, ale celkovej činnosti saleziánskeho strediska – aby sa tu každý cítil dobre,” vysvetlil salezián Juraj Kovaľ, ktorý je zodpovedný za chod strediska.

Spolu s direktorkou sestier saleziánok, Líviou Škrabákovou, si pripravil aj prezentáciu aktivít a možností, ktoré Salezko počas celého roka ponúka a vysvetlili aj ich nadväznosť na myšlienky don Bosca.

Po obede prišiel priestor najmä pre deti, ktoré mohli súťažiť na stanoviskách a za úspešne splnené úlohy získavať žetóny. Tie potom v obchodíku mohli vymeniť za rôzne drobnosti. Pre všetkých bolo pripravené aj občerstvenie vo forme piva, kofoly, cukrovej vaty, zmrzliny, kávičky či domácich koláčikov.

Po ukončení stanovíšť pobavil najmenších divadelný súbor Clipperton, ktorý sa predviedol s rozprávkou o zbojníkovi Rumcajsovi. Napokon túto príjemnú akciu zakončili táborové tance na ihrisku. Všetci si okrem líc červených od slnečného počasia odnášali aj dobrý pocit, že sa farnosť opäť spojila v príjemnej atmosfére tohto slávnostného dňa.