Vrcholiacu snahu o záchranu vzácnych gotických fresiek v kostole svätého Martina z Tours nad obcou Čerín podporí cez víkend aj organový koncert.

in 11Nadácia VÚB vyhlásila súťaž na financovanie nákladných opráv vzácnych fresiek vo vybraných kostoloch na Slovensku. Do súťaže sa zapojil aj Čerínsky kostol. Na podporu Čerínskeho kostola možno hlasovať na určenej internetovej stránke. Hlasovanie je zadarmo a trvá len do 29. 2. 2016.

Historik Franko V. Sasinek v roku 1876 spomína, že významná freska v Čeríne v kostole sv. Martina z Tours na prelome 16. a 17. stor. sochy svätcov boli rozsekané a nástenné maľby zabielené. V tom čase farnosť nespravovala katolícka cirkev. Fresky boli veľmi poškodené aj na konci II. svetovej vojny delostreleckými zásahmi.

Miestny farár Dušan Mesík sa domnieva, že pre Čerínsku farnosť by zrekonštruovanie fresky malo veľký význam a pomohlo by to k uvedomovaniu kultúrneho dedičstva, v tom že Slovensko patrí medzi jednu z mála krajín v Európe, ktoré majú veľmi veľa gotických stavieb na počet obyvateľov a bežní ľudia o nich nevedia. „Na južnej časti kostola je znázornené zvestovanie Panny Márie, narodenie Krista a jeho historický príchod a severná stena predstavuje Krista samotného,“ opisuje miestny farár.

Koncert cerin plagatOkrem spomínaných fresiek v kostole zaujme návštevníkov aj veľkolepá replika gotického oltára, ktorá bola posvätená minulý rok. Pôvodný oltár skončil koncom 19. storočia v Maďarskej národnej galérii. Ďalej sa v kostole nachádza vzácna románsko – gotická krstiteľnica, ktorá by mohla byť ešte staršia ako samotný kostol. V presbytériu kostola sa nachádza vzácny kamenný náhrobok s najstarším gotickým písmom na Slovensku.

Organový koncert, už v sobotu 27. februára, má za úlohu podporiť šance na výhru Čerínskych fresiek v hlasovacej súťaži. Koncertu bude predchádzať svätá omša o 17:00 v kostole sv. Martina z Tours v Čeríne, ktorú bude farár Dušan Mesík obetovať za všetkých, ktorí svojim hlasovaním prispievajú k šanci na opravu a reštaurovanie Čerínskych fresiek.

Počas koncertu sa návštevníci starobylého chrámu môžu započúvať do diel Bacha, Händla, Böhma, ale aj do diel slovenského národného umelca Schneidera-Trnavského, a súčasných autorov Šurina či Hermana. Účinkujú: Tibor Vajda (hoboj, anglický roh) a Matúš Kucbel (organ). Vstupné na koncert je veľmi príznačné: hlasy odovzdané v súťaži o financovanie reštaurovania gotických fresiek. Po koncerte bude možná individuálna, ale aj skupinová prehliadka gotického kostola s odborným výkladom.