Návštevníci štvrtkového podujatia pod názvom Piesne moje piesne mali jedinečnú príležitosť vidieť spevácke zložky banskobystrických folklórnych súborov na jednom javisku.

Foto: Ivan Golembiovský

Podujatie organizovalo Stredoslovenské osvetové stredisko (SOS) v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou. Po minuloročnej premiére sa podarilo pripraviť aj ďalšie pokračovanie. „Uvedomili sme si, že mnohé súbory majú samostatné spevácke skupiny, čo nebýva pravidlom, a tie nemajú možnosť sa prezentovať. Väčšinou sú len doplnkom na tanečných predstaveniach, tak sme im chceli pripraviť podmienky, aby sa mohli odprezentovať samé,“ povedala pre BBonline.sk organizátorka podujatia Tatiana Urbanová zo SOS.

Zaplnená aula si vypočula piesne z rôznych regiónov v podaní speváckych skupín Hronky, Trnki, FS Urpín, FS Mladosť, FS Bystriná, FS Partizán a v úvode sa predstavili aj Margetky zo Šumiaca.

Čo sa týka najbližších podobných podujatí, ktoré SOS organizuje, tak 1. apríla sa uskutoční súťaž O ponickú fujarku venovanú detským ľudovým hudbám a spevákom a podobné podujatie Horehronská valaška pre okres Brezno.

Zaujímavosťou ešte je, že v blízkom období by malo Stredoslovenské osvetové stredisko otvoriť vlastné priestory, ktoré prešli veľkou rekonštrukciou. Nová sála na Dolnej ulici je už v pripravená, SOS čaká iba na kolaudačné rozhodnutie.