Použité okuliare, ktoré pomôžu ľudom z rozvojových krajín, môžete oddnes odovzdať na zbernom mieste už aj vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Nemocnica sa podpisom memoranda zapojila do celosvetového charitatívneho programu Lions Recycle for Sight. 

Memorandum o spolupráci, ktorým deklarujú začiatok spolupráce pri zbere použitých okuliarov pre humanitárne účely, podpísali vo štvrtok 18. januára 2018. Ktokoľvek, zamestnanci, pacienti a ich návštevy môžu svoje staré  dioptrické alebo slnečné okuliare pre deti i pre dospelých vhodiť do zberných nádob. Nachádzajú sa vo vstupných halách polikliniky a lôžkovej časti a pri očných ambulanciách na treťom poschodí poliklinickej časti. Lions club ich následne zasiela do Talianska na vyčistenie, repasáciu, triedenie a balenie. Takto pripravené  ich zasiela k samotným slabozrakým  ľuďom do rozvojových krajín, ktorí takúto pomoc potrebujú, no okuliare si zakúpiť nemôžu.

„Všetci  môžeme pomôcť. Verím, že v každej zásuvke nájdeme okuliare, ktoré sú už používané. Tieto zabudnuté okuliare môžu zmeniť život niekoho iného. To je dôvod, prečo sa zapojiť do projektu Lions Recycle Sight,“ vysvetľuje Janka Slaná, charter prezidentka Lions club Banská Bystrica LEA.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, 153 miliónov ľudí má nekorigované refrakčné chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus). Väčšinu týchto zrakových chýb je možné rýchlo diagnostikovať a ľahko liečiť za použitia korekčných šošoviek. Napriek tomu milióny ľudí v rozvojových krajinách trpí, pretože nemajú okuliare. Nemôžu sa učiť, pretože čítanie je ťažké. Nemôžu pracovať, pretože nemôžu vidieť jasne. Pre deti  jasné videnie znamená lepšie vzdelanie, zdravší rozvoj a lepšiu kvalitu života. U dospelých to znamená väčšie pracovné príležitosti a ekonomickú silu. Pre seniorov to znamená menšiu závislosť na druhých.

„Je tu teda 153 miliónov dôvodov na zapojenie sa do takejto prospešnej činnosti a som veľmi rada, že aj naša nemocnica sa pripája do tohto celosvetového programu zberu použitých okuliarov, “ približuje dôvody generálna riaditeľka nemocnice.

„Ide o trvalé pôsobenie v komunitách na každého spoluobčana, ktorý zažije pocit zmysluplnej pomoci pri odovzdaní nepotrebných okuliarov, hoci včera nevedel, čo má s nimi urobiť. Tak sa nám podarilo v minulom roku zozbierať celkovo v Distrikte 122, teda na území Česka a Slovenska spolu  27. 620 kusov. Možno ste zachytili informáciu o vytvorení svetového  rekordu  2.820 m dlhej reťaze z dioptrických a slnečných okuliarov, ktorú sme poskladali tu, v Banskej Bystrici na  atletickej dráhe štadióna SNP na Štiavničkách,“ dodáva Bohumír Krátky, guvernér česko-slovenského distriktu Lions klubu.  „Prvoradá je však naša pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Veríme, že mnoho Bystričanov zareaguje na našu výzvu a vyzbierame veľké množstvo okuliarov.“ uzatvára.