„Zhruba o rok by sme mali privítať prvých návštevníkov, teda ak všetko dobre pôjde“, informovala portál BBonline.sk riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska Mária Palúchová. S rekonštrukciou tejto kultúrnej inštitúcie, sídliacej na Dolnej 35 v Banskej Bystrici, by sa malo začať v priebehu tohto mesiaca.

Pôvodné sídlo strediska bolo na Hornej ulici 21, kde bola budova dostatočne vybavená priestormi vyhovujúcimi pre ich kultúrnu, vzdelávaciu a záujmovú činnosť. Nakoľko museli v roku 2002 túto budovu opustiť, prišli o priestory, akými bola veľká sála, klubovne, a taktiež aj o veľké kancelárie využívané veľakrát aj ako šatne. Banskobystrické kultúrne podujatia, ktoré predtým mohli vykonávať vo svojich priestoroch, musia teda v súčasnosti organizovať v priestoroch Misijného hnutia, Múzea SNP alebo v Štátnej vedeckej knižnici, čím sa akoby strácala „ich hlavička“, a teda mnohí si mýlia ich činnosť s činnosťou iných organizácií. To bol jeden z hlavných podnetov pre rekonštrukciu ich terajšieho sídla, konkrétne nevyužitého podkrovia. A tak k doteraz využívaným kancelárskym priestorom v budove a k dielni ľudových remesiel vo dvore pribudne aj viacúčelový výstavný priestor, komorná viacúčelová sála pre menšie divadelné a koncertné vystúpenia, ktorá bude využívaná aj pre vzdelávacie podujatia. Okrem toho, keďže sa jedná o kultúrnu pamiatku, bude obnovená aj fasáda budov a upraví sa nádvorie, aby mohlo byť takisto využívané pre rôzne koncerty, prezentácie remeselníkov, divadelné predstavenia a iné.

O financie potrebné pre skultivovanie a obnovu strediska požiadal Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý ich získal z EÚ v rámci europrojektov, konkrétne sa jedná o regionálny operačný program – posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a intervencie do nehmotných kultúrnych pamiatok. Čiastka 1,5 milióna eur by mala priniesť množstvo nových podujatí, ktoré v nich Stredoslovenské osvetové stredisko pripraví.