Kvetný víkend zavŕšila Kvetná nedeľa, ktorá je zároveň Medzinárodným dňom mládeže a predzvesťou začiatku Veľkonočných sviatkov. Tohtoročnou témou sú slová z Matúšovho evanjelia.

Kvetny vikend Banska Bystrica_11Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie praskal v nedeľu vo švíkoch. Dôvodom bola slávnosť Kvetnej nedele a 28. Svetového dňa mládeže, známe aj ako Kvetné víkendy. Slovenská mládež sa v týchto dňoch stretávala so svojimi biskupmi. Zakladateľom tohto podujatia je blahoslavený Ján Pavol II.

Celá svätá omša sa niesla vo veľmi príjemnom duchu, ktorú k tomu viackrát odľahčil diecézny biskup Marián Chovanec, ktorý sa po skončený svätej omše na ceste do sakristie zastavil pri malom dievčatku a osobne mu požehnal.

Pri východe z kostola každého odmenili perníkom v tvare srdca s nápisom „Choď!“ Malo to symbolizovať tému tohtoročného Medzinárodného dňa mládeže, ktorou sa inšpiroval už emeritný pápež Benedikt XVI.Sú to slová Matúšovho evanjelia: „Choďte teda, učte všetky národy!“