Areálom bývalého textilného závodu na Striebornom námestí sa už niekoľko mesiacov môže verejnosť prejsť po vytvorenom chodníku, ktorý prepojil Strieborné námestie a ulicu Cesta na amfiteáter. Príprava výstavby novej štvrte však napreduje pomaly.

Investor projektu Slovenka2, spoločnosť ARKON, a.s. zo Zvolena, predstavila svoj zámer v lokalite už v lete roku 2017. Od vtedy príprava projektu plynule pokračovala. Investor po zbúraní dovtedajších objektov komunikoval s mestom pri úprave svojho zámeru tak, aby odrážal aj požiadavky samosprávy. Projekt si totiž vyžiada aj aktualizáciu územného plánu mesta. Aj preto je začiatok stavebných prác v lokalite zatiaľ len plánom.

„Urbanistickú štúdiu sme na jeseň predložili všetkým dotknutým orgánom, útvarom a inštitúciám, ktoré sú kompetentné sa vo veci k jednotlivým bodom vyjadrovať. Od viacerých z nich sme už obdržali stanoviská a vyjadrenia, ktoré sa momentálne snažíme zapracovať. Urbanistická štúdia sa následne upraví do čistopisu a prednesie na posúdenie komisiám mesta, ďalej ju predstavíme Mestskému zastupiteľstvu a ako podklad ju predložíme na schválenie zmien a doplnkov územného plánu,“ znie aktuálne stanovisko investora, zvolenskej spoločnosti ARKON pre portál BBonline.sk.

Práve v tejto fáze by potom mala spoznať finálnu podobu projektu budúcej mestskej štvrte aj verejnosť.

Pôvodné spracovanie zámeru Slovenka2 od spoločnosti ARKON.

Ešte na jeseň investor sprístupnil aj avizovaný chodník, ktorý slúži najmä pre chodcov smerujúcich zo Strieborného námestia ku budove Ekonomickej fakulty UMB.

Kvôli pandemickej situácii však bola na jeseň opäť zatvorená prevádzka bistra CANVAS Café & Streetfood, ktorú sprevádzkovali v kontajnerových objektoch umiestnených v popredí areálu. Práve v týchto priestoroch majú neskôr vzniknúť aj prezentačné priestory projektu.

Termín začatia výstavby novej štvrte aj pre vyššie uvedené procesy zatiaľ nie je vytýčený. Spoločnosť ARKON však už skôr avizovala, že projekt plánuje realizovať v etapách, pričom začať plánuje vo vzdialenejšej severnej časti areálu.