Jeden z najznámejších európskych intelektuálov a najostrejších kritikov súčasného stavu vzdelanosti v Európe, rakúsky filozof Konrad Paul Liessmann, vystúpi 17. apríla 2018 o 17.00 h na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s prednáškou na tému Čo je a načo nám je literárne vzdelanie. 

Univerzitný profesor Konrad Paul Liessmann patrí k najvýznamnejším európskym analytikom omylov globalizovanej neoliberálnej vzdelávacej politiky. Formovanie tzv. vedomostnej spoločnosti vníma ako proces „kapitalizácie ducha“, britko kritizuje inštrumentalizáciu a komodifikáciu vzdelávania (vzdelanie ako tovar), za ktorými sa skrývajú politické a ekonomické záujmy. Rezignovanie na humanistický koncept vzdelávania vedie podľa Liessmanna Európu do intelektuálnej krízy.

Liessmann pôsobí ako profesor filozofie na Univerzite vo Viedni, venuje sa filozofii 19. a 20. storočia, filozofii umenia, kultúry a estetike. Je nositeľom Rakúskej štátnej ceny za kultúrnu publicistiku, titulu Vedec roka 2006, Ceny Nadácie Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, ako aj ďalších ocenení.

Je autorom brilantnej Teorie nevzdělanosti (český preklad z roku 2008), ktorá v Európe mala mimoriadny ohlas, ako aj celého radu ďalších vplyvných publikácií. Najnovšie vydal knihu esejí Bildung als Provokation (Vzdelanie ako provokácia, 2017).

Iba málo osobností medzinárodného kritického diskurzu vzbudzuje svojimi vedeckými a publicistickými výstupmi podobne vášnivé polemiky v akademickej i laickej verejnosti ako profesor Liessmann. Podujatie na pôde Filozofickej fakulty UMB tak môže poskytnúť priestor pre diskusiu o budúcnosti vzdelávania a jej hrozbách na skutočne európskej vedeckej úrovni.