V priebehu mesiaca október študentské filmy študentov vysokej škole Akadémie umení v Banskej Bystrici, Fakulty dramatických umení, odboru Filmová dokumentárna tvorba  zaujali poroty na dvoch významných festivaloch. Bodovali v zahraničí i na domácej pôde.

Ozveny ticha_Rausová Ruzena,Králik Stanislav
Z filmu Ozveny ticha.

Prvá správa o úspechu prišla až z Portugalska, kde sa konal prvý ročník Medzinárodného filmového festivalu za duševné zdravie. Trojdňový festivalový maratón FICSAM (Festival internacional de cinema e saúde mental) odštartoval symbolicky 10. októbra 2013, kedy je oficiálne stanovený Svetový deň duševného zdravia. Nosnou myšlienkou festivalu je prispieť k vnímavosti širokej verejnosti o otázkach týkajúcich sa duševného zdravia jednotlivcov , bojovať proti stigmatizácii a diskriminácii spojené s týmto typom problému a prispieť k presadzovaniu ľudských práva osôb s duševným ochorením . Do súťažnej sekcie bolo vybraných 41 filmov z celého sveta , ktoré boli zaradené do 1 národnej, kde sa mohli prihlásiť len filmy portugalskej produkcie a 6 medzinárodných kategórii. Práve v kategórii školy  bola režijná dvojica Růžena Rausová a Stanislav Králik ocenená hneď dva krát! Ako absolútny víťazi kategórie s filmom OZVENY TICHA, v ktorom  tvorcovia diváka stiahnu do sveta, kde nie je počuť hudba no i napriek tomu hlavná predstaviteľka filmu svoju existenciu odhodlane oslavuje tancom. A v rovnakej kategórii  získali aj tretie miesto za ich snímku FELEDI, ktorá je poetickým portrétom  pani Márie Ivanovej. Pani Mária divákom predstavuje svoj nevšedný optimistický pohľad dôchodcu na starobu a ponúka návod na šťastnú „jeseň života“.

Ja a Lucia_Komár Peter
Ja a Lucia Petra Komára.

Druhá dobrá správa prišla zo 17.ročnka festivalu, ktorý je striktne zameraný na tvorbu študentov slovenských filmových škôl Festival  ÁČKO  2013.  Festival trval od  16. do 19. októbra 2013 a konal sa v priestoroch Vysokej školy múzických umení v Bratislave.  Prihlásené filmy porota doceňovala v 13 kategóriách a tento rok udelila aj 3 ceny ako Zvláštne uznanie poroty. Jedno zvláštne uznanie v kategórii Hraný film a 2 v kategórii  Dokumentárny film.  Absolútnym víťazom kategórie Dokumentárny film sa stal absolventský film malého tvorcu Petra Komára, ktorý  vo svojej snímke JA A LUCIA veľmi odvážne odkryl svoje vlastné obavy, radosti i starosti z prichádzajúceho potomka. Do Banskej Bystrice smerovalo aj jedno z 3 zvláštnych uznaní poroty, ktoré patrilo talentovanej študentke Akadémie umení, Kristíne Rigove, za jej bakalársky film LETOKRUHY. Je to dokumentárna snímka, ktorá zobrazuje život dvoch žien, žijúcich v dvoch odlišných svetoch, no život jednej je zrkadlovým odrazom života tej druhej.