Medzinárodný organový festival Vivat vox organi v Banskej Bystrici a v Španej Doline bude aj tento rok hostiť organistov z celého sveta.

Súčasťou festivalu bude tiež slávnostná a historická chvíľa inaugurácie barokového organa majstra Martina Podkonického z roku 1751, ktorého obnova a reštaurovanie budú v najbližších dňoch ukončené. Pomocou dobrých ľudí a finančných partnerov sa podarilo zachrániť posledný zvukovo autentický barokový organ na Slovensku, ktorého píšťalový fond je takmer kompletne pôvodný z roku 1751 a tak je jeho zvuk absolútne verným a vysoko cenným pamätníkom slovenského barokového organárstva.

Siedmy ročník medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi 2019 otvorí inauguračný koncert na obnovenom organe Martina Podkonického z roku 1751. Slávnostná kolaudácia a inaugurácia organa je plánovaná na sobotu, 27. júla 2019. Organ bude odovzdaný na svoju službu pri sv. omši v tento deň o 15:00 h. Posviacke bude predchádzať neverejná kolaudácia organa. Predsedom kolaudačnej komisie bude slovenský organológ a vysokoškolský pedagóg. Marián Alojz Mayer z Bratislavy. Členmi komisie budú popredný slovenský organista, skladateľ, koordinátor stavieb a obnov organov  Stanislav Šurin a organový virtuóz, vysokoškolský pedagóg a koncertný majster David di Fiore. Po sv. omši, približne od 16.00 h, je pripravený organový maratón barokovej organovej hudby v podaní Stanislava Šurina, Davida di Fiore a koordinátora projektu obnovy, organistu Matúša Kucbela. V prestávkach medzi jednotlivými koncertmi bude pre návštevníkov sprístupnený chór aj s možnosťou prehliadky obnoveného organa aj s odborným výkladom. Počas inaugurácie bude prebiehať finančná zbierka určená na dofinancovanie obnovy organa. Celková suma na obnovu a reštaurovanie sa navýšila z dôvodu zmeny plánu obnovy, nakoľko boli objavené historické mechy Martina Podkonického, ktoré sa napokon aj zreštaurovali, čo navýšilo celkovú cenu obnovy. Pôvodný plán totiž počítal s variantom výroby repliky barokových mechov. Počas inaugurácie bude tiež k dispozícii expozícia fotografii z reštaurátorských prác. Návštevníci inauguračných slávností barokového organa z Banskej Bystrice môžu na dopravu do Španej Doliny využiť pravidelnú linku autobusového spojenia s odchodom z AS Banská Bystrica do Španej Doliny o 13.45 h. Po skončení slávností sa môžu návštevníci vrátiť späť autobusom zo Španej Doliny do Banskej Bystrice s odchodom o 18.45 h, zo špaňodolinského námestia.

Po otváracom koncerte bude medzinárodný organový festival Vivat vox organi 2019 v Banskej Bystrici pokračovať nasledovným programom, ktorý skončí 18. septembra 2019. 

Program

Sobota, 27. júla 2019, 16.00 h – Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina
Inauguračný koncert obnoveného barokového organa Martina Podkonického z roku 175
Účinkujú: David Di Fiore / USA, Stanislav Šurin / SK, Matúš Kucbel  /SK

Sobota, 3. august 2019, 19.00 h – Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina
Účinkuje: 
Stefania Mettadelli / IT

Sobota, 10. august 2019, 19.00 h – Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina
Účinkuje: Gunnar Petersen / NO

Sobota, 17. august 2019, 19.00 h – Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina
Účinkuje: Johannes Skudlik / DE

Sobota, 24. august 2019, 19.00 h – Kostol Premenenia Pána, Špania Dolina
Účinkujú: 
Geraud Guillemot organ / FR, Kristína Suchá soprán / SK

Streda, 28. august 2019, 19.00 h – Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici
Účinkuje: 
Waldemar Krawiec / PL

Streda, 4. septembra 2019, 19.00 h – Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici
Účinkuje: Martin Bako / SK

Streda, 11. september 2019, 19.00 h – Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici
Účinkuje: 
David Di Fiore / USA

Streda, 18. september 2019, 19.00 h – Evanjelický kostol a.v., Lazovná ulica v Banskej Bystrici
Účinkuje: Giovannimaria Perrucci / IT

Viac informácií o podujatí nájdete na Facebooku. Vstupné na všetky koncerty je dobrovoľné.