Festival vedy Noc výskumníkov sa uskutoční v posledný septembrový piatok 27.9.2013 súčasne v niekoľkých slovenských mestách: v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Tatranskej Lomnici.

Banskobystrická Noc výskumníkov bude prebiehať od 9:00 hod. do 21.00 h v Europa Shopping Center. O 15:00 hod. sa so sprievodným programom pripojí aj hvezdáreň na Vartovke, ktorá bude otvorená až do 22.00 h.

noc vyskumnikov banska bystrica 2013Oficiálne otvorenie Festivalu vedy – Noc výskumníkov v Banskej Bystrici sa uskutoční o 10:00 hod. pod záštitou primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku a odborných partnerov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Technickej univerzity vo Zvolene.

Na podujatí budete mať možnosť dotknúť sa vecí, zapojiť sa do experimentov, vyskúšať si všetko z prvej ruky a na vlastnej koži. Všetko toto zažijete v tridsať jedna (31) vedeckých stánkoch, kde Vám vedci ukážu aká je veda zábavná a akým je zázrakom. Aby ste mali aj vy možnosť vidieť zlatý klinec Noci výskumníkov – humanoidného robota ASIMO, ako si vykračuje v bratislavskej Starej tržnici, budú zabezpečené priame televízne prenosy.

V Banskej Bystrici budete mať možnosť na pódiu vidieť diskusiu s odborníkmi a milovníkmi robotiky z Univerzity Mateja Bela, Ústavu informatiky SAV a Majstra sveta v celosvetovej súťaži RoboCup. V kinosálach sa bude hovoriť o sopkách, zemetraseniach a tsunami, o hračkách v historicko-kultúrnom kontexte, o fyzike a hudbe, o čudesných vlastnostiach živočíchov. V poobedných hodinách budeme diskutovať vo vedeckej kaviarni, zaoberať sa problematikou udržania zdravých lesov, či etikou reklamy. Bokom nezostanú ani praktické témy, ako je poradenstvo pri štipendiách pre výskumníkov, alebo otázky kvality vzdelávania na našich školách. Kompletný program nájdete na tejto stránke.

Tento v poradí už siedmy ročník Fetsivalu vedy – Noc výskumníkov organizuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. – SOVVA v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Centrom vedecko-technických informácií – CVTI a portálom EurActiv.sk.
Noc výskumníkov je spontánna erupcia tvorivosti, fantázie, otázok a prelomových riešení. Ide o jedinečné stretnutie výskumníkov, ktorí vykročia z laboratórií na pôdu miest a nákupných centier, aby sa stretli s deťmi, študentmi a verejnosťou dychtiacou po poznaní. Je to stretnutie, keď verejnosť dostane na jediný deň šancu nazrieť pod pokrievky v kuchyni, kde sa varí veda, práve sa rodiace unikátne projekty, lepšie šance pre zajtrajšok každého z nás.

Nejde len o slovenské podujatie – program je súčasťou celej vlny akcií, ktoré sa v tento deň konajú aj v ďalších 36 krajinách a viac ako 360 mestách Európy. Noc výskumníkov je prestížny projekt podporený z prostriedkov 7. rámcového programu Európskej únie pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti. V tomto roku na Slovensku očakávame vyše tisícku zúčastnených vedcov, privítame vyše 20 tisíc účastníkov z radov študentov a celkovo viac než 160 tisíc návštevníkov.