Pri príležitosti Svetového dňa diabetu sa v Banskej Bystrici v sobotu 12. novembra 2011 už šiesty krát uskutoční Festival diabetu.

V priestoroch Obchodnej akadémie na Tajovského ulici budú prednášky a poradne pre diabetikov a ich rodinných príslušníkov. Prezentovať sa budú farmaceutické firmy, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, obuvi pre diabetikov, diabetických potravín a pod. Počas podujatia budú zabezpečené aj základné lekárske vyšetrenia potrebné pre diabetikov (meranie hladiny cukru v krvi, citlivosť nervového zakončenia, kapacita pľúc, krvný tlak a cholesterol). O 11.00 hod. sa účastníci festivalu zapoja do celosvetovej kampane pod názvom Pochod proti diabetu. Účastníci prechádzky dostanú tričká s medzinárodným logom pochodu proti diabetu a logom Zväzu diabetikov Slovenska (ZDS).

V  Európa Shopping Center (ESC) bude edukačné centrum pre širokú verejnosť, kde záujemcom  odmerajú tlak krvi, hladinu cukru v krvi a rozdajú edukačné materiály. Na záver je pripravený kultúrny program so žrebovaním tomboly pre účastníkov 6. Festivalu diabetu. Akcia bude tradične ladená v modrej farbe, nakoľko logom Svetového dňa diabetu je modrý kruh. Na modro bude vysvietená  aj  budova EBC.

Medzinárodná federácia diabetu a Svetová zdravotnícka organizácia  vyhlásili v roku 1991 z dôvodu stúpajúceho trendu chorých na cukrovku 14. november za Svetový deň diabetu, nakoľko práve v tento deň sa narodil Frederick Banting, ktorý spolu s Charlesom Bestom vynašli v roku 1921 inzulín. V posledných desaťročiach došlo k zvýšenému nárastu počtu pacientov s diagnózou diabetes mellitus, ľudovo nazývanou cukrovka. Tento vývoj má výrazný vplyv na ekonomiku všetkých krajín sveta a tým aj na ekonomiku.

Fakty o ochorení diabetes mellitus
– Na svete je v súčasnosti 250 miliónov diabetikov a z toho na Slovensku je ich okolo 350 tisíc. V rizikovej skupine je u nás ďalších okolo 150 tisíc ľudí. Ročne pribúda na Slovensku okolo 40 tisíc novozistených diabetikov. Je predpoklad, že v roku 2030 bude na Slovensku 1 milión diabetikov. Sú to alarmujúce čísla.
– Je známe, že na svete každých desať sekúnd niekto zomrie v dôsledku komplikácií súvisiacich s cukrovkou.
– Každých 10 sekúnd sa vo svete u dvoch ľudí vyvinie cukrovka.
– Každý rok na svete zomrie v dôsledku cukrovky 3,8 milióna ľudí.
– V roku 2050 bude 80 % všetkých prípadov cukrovky v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.
– Diabetes typu 1 postihuje najmä mladých na celom svete a rastie v alarmujúcom čísle 3 % ročne.
– Každoročne sa diabetes typu 1 objaví u približne 70 000 detí vo veku 14 a menej rokov.
– Diabetes typu 2 bol už zistený aj u detí, ktoré majú len 8 rokov.