Akadémia umení v Banskej Bystrici, ktorá oslavuje v tomto roku svoje 20. narodeniny pripravuje viaceré podujatia, ktoré sú venované tejto významnej udalosti v histórii školy.

Ani fakulta dramatických umení na túto významnú udalosť nezabudla a pripravuje aj tento rok festival Artorium 2017. Aj keď tento festival nepodporil Fond na podporu umenia organizátori sa rozhodli pokračovať v tradícií, aj keď vlastnými silami. Divadlom ožije škola a mesto Banská Bystrica. Budú prezentované študentské predstavenia, tvorba mladých talentovaných umelcov ale aj akademických pedagógov.

Artorium bude realizované bez medzinárodnej účasti, ale napriek tejto skutočnosti v spolupráci so študentmi vznikne výborná atmosféra v meste Banská Bystrica, či v divadle a ponúkne to najlepšie z fakulty dramatických umení.

Projekt Artorium sa uskutoční sa v dňoch 22 – 24. novembra v priestoroch Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a v uliciach mesta Banská Bystrica. Projekt je venovaný prezentácii najmä divadelných inscenácií, ktoré naštudovali naši študenti režiséri, dramaturgovia či herci v spolupráci s pedagógmi našej školy.

Zámerom Fakulty dramatických umení ako hlavného usporiadateľa projektu je ponúknuť mladým ľuďom priestor na umeleckú tvorbu, na jej prezentáciu a konfrontáciu tvorivých postupov a prezentácií výsledkov širokej  odbornej ale i laickej verejnosti.