Druhý novembrový týždeň sa bude niesť v Banskej Bystrici v znamení vedy a dní otvorených dverí na všetkých fakultách Univerzity Mateja Bela. Svoje priestory otvorí pre záujemcov a širokú verejnosť 13. novembra aj Fakulta prírodných vied.

fpvumbV rámci dňa otvorených dverí sa návštevníci budú môcť  zúčastniť prednášok a zaujímavých ukážok jednotlivých katedier. „Každá katedra pripravila pre uchádzačov zaujímavý program, ktorý dokazuje, že veda  je nielen teória, ale je súčasť nášho bežného života,“ uviedol na margo programu dekan fakulty Alfonz Gajdoš.

Fakulta prírodných vied ponúka štúdium na ôsmich katedrách so zameraním na chémiu, geografiu, geológiu a krajinnú ekológiu, informatiku, matematiku, fyziku, techniku a technológie, biológiu a životné prostredie. Počas dňa otvorených dverí môže  verejnosť navštíviť jednotlivé pracoviská od 9,00 do 15,00 hod a taktiež vypočuť si prednášky na témy ako počítačová chémia a molekulové modelovanie, svedectvo starých máp s možnosťou nahliadnutia do historických máp, história počítačov, cesta k počiatku vesmíru a podobne.

Tento rok privíta fakulta svojich návštevníkov v zrekonštruovaných priestoroch. „Na konci leta sme dokončili ďalšie rekonštrukčné práce, ktoré boli zamerané na úpravu interiéru fakulty a na modernizáciu vybavenia učební. Pracujeme na tom, aby sa naša fakulta vytvárala kvalitnejšie prostredie na odborné štúdium,“ povedal Gajdoš.