V Banskej Bystrici máme unikátny cintorín, ktorý sa čoskoro stane národnou kultúrnou pamiatkou. Jedná sa o evanjelický cintorín, na ktorom odpočíva množstvo osobností.

cintorinRozhodol o tom pamiatkový úrad Slovenskej Republiky, ktorý začal správne konanie vo veci vyhlásenia evanjelického cintorína za národnú kultúrnu pamiatku. Nachádzajú sa tam vzácne náhrobky napríklad aj z obdobia baroka a sú tu pochované mnohé osobnosti kultúry Banskej Bystrice i Slovenska.

Nachádza sa tu miesto posledného odpočinku básnikov a spisovateľov ako sú Ján Botto, Terézia Vansová či Martin Rázus. Hroby tú majú aj hudobný skladateľ Viliam Figuš-Bystrý a národný umelec Alexander Matuška. Nachádza sa tu aj hrob architekta Ladislava Hudeca,  protifašistického bojovníka Jána Bakossa alebo podnikateľa, niekdajšieho spolumajiteľa Harmaneckej papierne, Teofila Stadlera.