Študenti Evanjelického gymnázia dostali šancu meniť svoju školu k lepšiemu aj s finančnou podporou zo školského rozpočtu. Majú tak šancu nie len navrhovať pozitívne zmeny na ich škole ale rovnako sa i stať ich súčasťou. Takúto šancu dáva toto Bystrické gymnázium svojim študentom ako jediná škola na Slovensku.

Školský participatívny rozpočet realizuje Evanjelické gymnázium v spolupráci s Agentúrou pre rozvoj Gemera v rámci projektu School of active citizens (Škola aktívnych občanov).

Do školského participatívneho rozpočtu prihlásili študenti 13 skvelých nápadov. Následne absolvovali workshopy zamerané na základy projektového manažmentu, počas ktorých pretavili svoje nápady do ucelených projektových zámerov. Do propagácie svojich projektov a boja o grant zo školského participatívneho rozpočtu pokračovalo 6 tímov. Tí odprezentovali svoje projekty nie len pred všetkými študentmi a pedagógmi školy ale i pred zahraničnými hosťami z projektu School of active citizens. Základným prvkom školského participatívneho rozpočtu nie je iba podpora študentských iniciatív ale i aktívne vzdelávanie k demokracii, keďže sami študenti spolu s pedagógmi sú tí, ktorí svojim hlasom v tajnom hlasovaní rozhodujú o tom, ktoré projekty budú podporené.

Z celkovej sumy školského rozpočtu 1000 Eur tak boli podporené 4 projekty: EVGx – študentská konferencia pre inšpiráciu a motiváciu študentov, Školský dvor – úprava a oživenie školského dvora, Karneval – organizácia školského karnevalu, R.U.B.B.I.S.H. – environmentálny projekt zameraný na odpady a vzdelanie študentov v oblasti predchádzania vzniku odpadov.

Študenti sa už pustili do realizácie svojich projektov. Snáď budú inšpiráciou i pre ďalších svojich rovesníkov a príkladom toho, že i mladí ľudia dokážu robiť veľké zmeny.