kompostaren badinElektráreň, ktorá spadá do katastrálneho územia obce Badín, zamestnáva 33 ľudí z regiónu a ročne spracuje až 70 000 ton odpadu.

Tento projekt, ktorý mení biologicky rozložiteľné a nespotrebované zvyšky zo širšieho okolia okresu na biopalivo, slúži na zásobovanie bezprostredného okolia elektrárne elektrickou energiou. O ekologickom projekte, ktorý si buduje pevné zastúpenie hlavne v západných krajinách, sme sa rozprávali s Ing. Pavlom Fitkom, členom dozornej rady spoločnosti Kompala, ktorá je investorom a zároveň prevádzkovateľom projektu.

Vysvetlite nám, prosím, na úvod v čom spočíva výhoda projektu a kedy vznikol?

Spoločnosť Kompala, a.s. realizuje prevádzku Výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov už od júla 2012. Ide o trend, ktorý sa postupne zavádza v celej Európskej únii, vzhľadom na fakt, že obnoviteľné zdroje energie sú ekologické a sú šetrné k životnému prostrediu. Elektrická energia je v našom projekte vyrábaná z certifikovaného biopaliva – tzv. energokompostu. Samotný projekt pozostáva z kompostárne a elektrárne, ktorá je vybudovaná z najnovších dostupných technológií na špičkovej európskej úrovni. Unikátnosť projektu v Badíne spočíva v zhodnocovaní biologicky rozložiteľných a nespotrebovateľných zvyškov v kompostárni riadenou aeróbnou fermentáciou. Ročne pritom spracúva približne 70 tisíc ton biologicky rozložiteľných a nespotrebovaných zvyškov, z ktorých ekologickou cestou vyprodukuje približne 50 tisíc ton certifikovaného energokompostu – biopaliva. Zo vzniknutého paliva elektráreň produkuje viac ako 50 000 MWh elektrickej energie ročne.

Pavol_FitkoHovoríte, že ide o ekologický projekt. Predsalen, nemá elektráreň zasadená v takomto regióne dopad na blízke okolie?

Ako som už spomínal, elektráreň je vybudovaná z najnovších dostupných technológií na špičkovej európskej úrovni. Chceli sme minimalizovať možný vplyv našej prevádzky na jej okolie a s miestnou komunitou vychádzať pozitívne a preto sme sa rozhodli pre niekoľko krokov aj nad rámec zákona. Výsledkom čoho je, že sme nainštalovali medzi komín a ventilátor v energobloku tlmič hluku a postavili protihlukové steny na akustické a vizuálne oddelenie projektu od komunity.

Plánujete aj ďalšie investície nad rámec zákona?

Najnovšou technologickou novinkou v projekte je plánovaná inštalácia protizápachového systému. Je vyvinutý tak, aby bol v súlade s najprísnejšími ekologickými štandardmi a je zdravotne nezávadný. Táto najmodernejšia francúzska technológia sa aplikuje v mnohých štátoch západnej Európy. Spĺňa najprísnejšie medzinárodné kritériá, je overená, zdravotne nezávadná a má najlepšie referencie. Okrem toho v súčasnosti pracujeme na projekte zastrešenia kalových polí, za účelom minimalizácie negatívnych poveternostných a klimatických vplyvov na skladované suroviny. Tieto, ako aj predchádzajúce investície, považujeme za ústretové gesto k miestnej komunite a náš záujem o dobré susedské vzťahy.

Pripravujete aj ďalšie energoprojekty?

Chceme byť v tomto segmente naďalej aktívni a získané skúsenosti uplatňovať aj ďalej. Prípadné ďalšie projekty zverejníme v čase, keď to bude aktuálne.