Elektráreň, ktorá spadá do katastrálneho územia obce Badín, ročne spracuje až 70 000 ton odpadu. Projekt tieto biologicky rozložiteľné a nespotrebované zvyšky spracúva do certifikovaného energokompostu – biopaliva, z ktorých vyrobí ročne 53 000 MWh elektrickej energie. Investor projektu naďalej pokračuje v nadštandardnom prístupe voči miestnej komunite realizáciou a plánovaním opatrení za účelom zvyšovania kvality životného prostredia v okolí projektu.

Elektraren_BadinProjekt v Badíne, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Kompala, a.s., pozostáva z kompostárne a elektrárne. Ročne spracúva približne 70-tisíc ton biologicky rozložiteľných a nespotrebovateľných zvyškov, z ktorých vyprodukuje približne 50 tisíc ton certifikovaného energokompostu – biopaliva. Zo vzniknutého paliva elektráreň produkuje 53 000 MWh elektrickej energie ročne. Elektráreň v Badíne celkovo zamestnáva 33 ľudí z regiónu.

Investor  plánuje nad rámec zákonom stanovených opatrení realizáciu  riešenia na elimináciu zápachu, ktoré nadväzujú na predchádzajúce riešenia na zmiernenie emisií hluku na bezprostredné okolie elektrárne. Po inštalácii akustického tlmiča a protihlukových stien tak ide o ďalšiu investíciu nad rámec zákona, hoci elektráreň spĺňala zákonom stanovené normy už pri spustení do oficiálnej prevádzky v júli 2012. Realizácia protizápachového systému sa predpokladá v období 12 mesiacov od získania príslušného povolenia.

S miestnou komunitou chceme vychádzať pozitívne, čoho výsledkom je aj plánovaná výstavba zastrešenia kalových polí a inštalácia protizápachového systému nad rámec zákona. Tento systém od francúzskeho dodávateľa aplikujú v mnohých štátoch západnej Európy, je overený a má dobré referencie,“ uviedol Michal Krajčír, mediálny zástupca spoločnosti Kompala, a.s. „Túto investíciu, ako aj výstavbu protihlukových stien či inštaláciu tlmiča v minulosti považujeme za nadštandardné gesto voči miestnej komunite,“ dodal Krajčír.

Elektráreň je vybudovaná z najnovších dostupných technológií na špičkovej európskej úrovni. Unikátnosť projektu v Badíne spočíva v zhodnocovaní biologicky rozložiteľných a nespotrebovateľných zvyškov v kompostárni riadenou aeróbnou fermentáciou. Vďaka nej vyrába kompostáreň  certifikované biopalivo – energokompost, ktorý slúži na výrobu elektrickej energie.