Beseda o potrebe prírodnej polície, dokument o piatom zločine proti mieru, enviroaktivity aj výstavy ponúka štvrtý deň festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017 v Banskej Bystrici.

Prírodná polícia ako nevyhnutná súčasť ochrany životného prostredia je názov a téma besedy, ktorá sa vo štvrtok 25. mája uskutoční v Štátnej vedeckej knižnici (17.30 hod.).  Prokurátor trestného odboru Generálnej prokuratúry SR, hlavný špecialista pre trestné činy proti životnému prostrediu Ladislav Hanniker a vedúci oddelenia environmentálnej kriminality Ministerstva vnútra SR Mário Kern budú hovoriť o potrebe vzniku a fungovaní špecializovaného policajného útvaru, pracovne nazvaného Prírodná polícia. Objasnia zásadné dôvody tohto kroku, najmä z hľadiska latencie environmentálnej kriminality, ktorá patrí medzi najskrytejšie medzi ostatnými druhmi kriminality. Uvedú zopár čísel, ktoré túto úvahu podporujú, poukážu na neefektívnosť doterajších foriem boja s týmto druhom trestnej činnosti prostredníctvom dobrovoľných amatérskych aktívov. Zamerajú sa aj na „diery“ v právnom vedomí obyvateľov Slovenska v zmysle „príroda si poradí aj sama“ a zabubnujú na poplach pred akýmkoľvek zľahčovaním tejto problematiky.

OBHAJKYŇA ZEME

Náš svet pozná štyri medzinárodné zločiny: vojnové, genocídu, týranie a zločiny proti ľudskosti. Španielsky vyšetrujúci sudca Baltasar Garzón a škótska právnička Polly Higgins sú presvedčení, že zoznam vážnych trestných činov by sa mal obohatiť o piaty, tzv. ekocídu. Polly Higgins už v roku 2010 vypracovala návrh Zákona o ekocíde a podala ho na OSN, aby bol uznaný za „piaty zločin proti mieru”.  Dôsledky ekocídy môžu byť rozsiahle, dlhodobé, závažné. V súčasnosti však ekocída nie je klasifikovaná ako medzinárodný trestný čin.

Zo štvrtkovej festivalovej filmovej prehliadky dávame do pozornosti holandský film Obhajkyňa Zeme (CINEMAX, sála B o 19:20 hod. ). Nenechajte si ujsť tento dokument s charizmatickou Polly Higgins, ktorá navštívila aj tohtoročný Ekotopfilm – Envirofilm v Bratislave, kde hovorila na tému Stop ekocíde – cesta na koniec sveta.

KANOPÍ A KOSTARIKA NA SLOVENSKU

Lucia Kašová, autorka filmu Kanopí, spolu s „tarzanom“ Martinom Bendžalom porozprávajú o zážitkoch z Kostariky. Lucia ako režisérka príbehu projektu Nature Treehouse Observatorio Petra Garčára, Martin ako cestovateľ, ktorý hľadal nový domov mimo Slovenska a nakoniec ho predsa len našiel v rodnej domovine. Diskusia o cestovaní, udržateľnosti a životnom štýle Kostarika na Slovensku sa začína o 18:35 hod. (CINEMAX, sála B), hneď potom, ako sa skončí premietanie filmu Kanopí (réžia Lucia Kašová, 2017). Film sa odohráva v prírodnej rezervácií Gandoca Manzanillo v Kostarike. Projekt vznikol vďaka Petrovi Garčárovi, ktorý žije na Kostarike a má nulový dopad na okolitý ekosystém. V Kostarike si postavil unikátny dom na strome, pretože chcel ochrániť aspoň kúsok dažďového pralesa a zároveň žiť priamo v exotickej prírode. Za tento nevšedný projekt získal Oscara za ekoturizmus (CINEMAX, sála B o 17:40 hod.).

ABY SA VAŠA DOVOLENKA NESTALA NOČNOU MOROU

 … alebo ktoré chránené druhy rastlín a živočíchov do dovolenkového kufra nepatria. Ekostánok prezentujúci chránené druhy rastlín a živočíchov, vrátane domácich druhov, ktoré sú chránené Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), nájdete v Záhrade Štátnej ochrany prírody SR tiež vo štvrtok 25. mája (od 9.00 do 13.00 hod., vstup cez Záhradu CNK, Námestie SNP 16 alebo z Krížnej ulice).

FESTIVALOVÉ VÝSTAVY

Foyer Radnice na Námestí SNP žiari počas festivalu všetkými možnými farbami prírody. Vybrané práce XXII. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet a 5. ročníka literárnej súťaže Múdra príroda zaujmú, očaria aj podnietia zamyslieť sa. Výstava v Radnici potrvá do 2. júna.

A iste zaujme aj posterová výstava (Ne)bojíme sa hávede! z príručky Tajomstvá hávede, ktorá predstavuje najbežnejšie druhy drobných živočíchov a ich veľký význam pre prírodu. Výstava je inštalovaná v EUROPA SC, kde si môžete pozrieť aj výstavu Dedina roka 2015. Obidve výstavy končia v piatok 26. mája.