Aj keď aktuálne vonku riešime najmä vysoké teploty a prípadné prietrže mračien, kompetentní sa zaoberajú už aj ďalšou zimou. Po tlaku verejnosti sa začína uvažovať napríklad o ekologickejších posypových materiáloch. Výraznejšie zmeny v tomto smere sa však zatiaľ nechystajú.

Ešte na jar na zasadnutí Komisie mestského zastupiteľstva pre dopravu a bezpečnosť vystúpili zástupcovia verejnosti s tým, aby mesto zvážilo možnosť aplikácie ekologickej soli ako náhrady za súčasnú posypovú soľ pri zimnej údržbe ciest a chodníkov. Cieľom bolo, aby mesto zakomponovalo do nového verejného obstarávania zimnej údržby aj podmienku o využívaní ekologickej soli.

Už vtedy však mestský úrad na tento nápad reagoval ekonomickými argumentmi. Používanie ekologického posypového materiálu je totiž podľa vyjadrenia úradu viac než trojnásobne drahšie oproti bežnej posypovej soli a má mať i nižšiu účinnosť. O ďalšie informácie však úrad žiadal prostredníctvom následnej poslaneckej interpelácie poslanec Pavol Katreniak (Banskobystrická alternatíva). Na základe jeho podnetu samospráva vyčíslila dopady možnej zmeny ku ekologickému prístupu k zimnej údržbe.

Podľa aktivistov, ktorí zmenu presadzovali, je ekologickejšia soľ výrazne šetrnejšia napríklad ku karosériám automobilov či k obuvi chodcov. V stanovisku samosprávy sa však uvádza, že posypová soľ, ktorú mesto využíva, nemá negatívny vplyv na uvedené povrchy a je v súlade so zákonom. To však nie je hlavný dôvod, pre ktorý samospráva k ekologickejším posypom plošne nepristúpi. Tým hlavným sú financie.

„V predchádzajúcom zimnom období mesto na zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií a schodnosti chodníkov spotrebovalo 2 314,74 t chemického posypu (chloridu sodného NaCl) v celkovej hodnote 236 152,92 Eur a 297,15 t inertného posypového materiálu (kamennej drvy) v celkovej hodnote 7 458,06 Eur. V nasledujúcom zimnom období bude mesto už v plnom rozsahu zabezpečovať zimnú údržbu na všetkých chodníkoch v jeho vlastníctve, čo predstavuje nárast plochy výkonov z pôvodných 118 936 m² plôch na súčasných 493 936 m². V prípade, že by zimné podmienky boli obdobné ako v predchádzajúcom období, znamenalo by to nárast spotreby chemického posypu na približne 5 300 ton,“ uviedla v stanovisku vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ v Banskej Bystrici Renáta Hláčiková.

Mesto tak v každom prípade musí pre ďalšiu zimu počítať s výrazným navýšením prostriedkov na zimnú údržbu. Starať sa totiž bude o vyše päťnásobne viac plôch, ako v predošlých rokoch. Ako Hláčiková v odpovedi poslancovi Katreniakovi uviedla, v prípade využitia najznámejšieho a najúčinnejšieho ekologického posypového materiálu – chloridu horečnatého, by sa len výdavky na chemický posypový materiál pri porovnateľných zimných podmienkach ako pri predošlej zime zvýšili na približne 2,1 milióna eur. Samospráva  zvažuje aj ďalšie ekologickejšie posypové materiály, ktorých účinnosti je však o niečo nižšia. K celoplošnej zmene posypových materiálov mesto nateraz ale nepristúpi.

Pilotne vyskúša využívanie ekologickejších posypových materiálov túto zimu vo vytipovaných lokalitách. „Konkrétne sa bude jednať o miesta v Mestskom parku a v Parku pod Pamätníkom SNP,“ priblížila pre BBonline.sk Dominika Smoleňová z kancelárie primátora mesta.