Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil svoj každoročný rebríček hodnotenia základných a stredných škôl na Slovensku. Na základe rozličných kritérií vyhodnocuje tie, ktorých žiaci dlhodobo dosahujú najlepšie výsledky. Ani tentokrát v rebríčku nechýba zastúpenie škôl v Banskej Bystrici.

V aktualizovanom rebríčku základných škôl (ZŠ) podľa dosiahnutých výsledkov žiakov obhájila vedúcu pozíciu cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda sídliaca na Bernolákovej 18 v Košiciach-Západ, a to s relatívne výrazným náskokom. Školy z Banskej Bystrice nájdeme tento rok na 7. mieste, na ktorom sa umiestnila ZŠ Slobodného slovenského vysielača (ZŠ SSV) sídliaca na Skuteckého ulici a na 8. mieste, ktoré patrí Základnej škole Ďumbierska v Sásovej. Ďalšie tunajšie školy sa nachádzajú v rebríčku nižšie. Tretia najlepšia škola v meste je na 44. mieste ZŠ Radvanská.

Mestská výberová ZŠ SSV, ktorá sa zameriava na výučbu cudzích jazykov, sa na popredných miestach rebríčka umiestňuje dlhodobo. V minulej dekáde bola dokonca na čele rebríčka tri roky po sebe. Nováčikom v hodnotení ale nie je ani ZŠ Ďumbierska, ktorá bola v celoslovenskom rebríčku najvyššie druhá, a to v hodnotení za rok 2019/2020.

V hodnoteniach základných škôl sa berú do úvahy najmä výsledky testovaní žiakov či výsledky školských inšpekcií. „Čo sa týka aktualizovaných dát – druhýkrát sa po pandemickej pauze realizovali celoplošné merania Testovanie 9 a maturity, avšak nie Testovanie 5, čo považujeme za chybu. Štát, ako aj rodičia tým prichádzajú o drahocenné informácie, po zohľadnení ktorých by sa vedeli kvalifikovanejšie rozhodovať,“ konštatuje analytik INEKO Matej Tunega.

Pri stredných školách rozhoduje pri kvalitatívnom hodnotení najmä pohľad na maturitné výsledky študentov, ale aj uplatniteľnosť absolventov.

V rámci rebríčka gymnázií sa spomedzi tunajších škôl tohto druhu najvyššie v rebríčku umiestnilo Gymnázium J.G. Tajovského, a to na 8. priečke. Ďalším v kvalitatívnom poradí tunajších gymnázií je na 36. mieste Evanjelické gymnázium.

Pri stredných odborných školách dosiahla z banskobystrických škôl najvyššie hodnotenie Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, ktorá je vo svojej kategórii na 14. mieste. Nasleduje Stredná zdravotnícka škola, ktorej patrí 24. miesto.

Kompletné rebríčky a výsledky ostatných škôl sú voľne dostupné na portáli skoly.ineko.sk.