Dvanásty ročník Medzinárodného organového festivalu Vivat vox organi 2024 štartuje už apríli. Prvé tri festivalové koncerty sa uskutočnia v banskobystrickom Evanjelickom kostole, v Kostole Narodenia Panny Márie v Radvani na Hôrke a v Evanjelickom kostole v Badíne.

Michael Matthes v Evanjelickom kostole

Na aprílových koncertoch sa predstavia poprední európski hudobníci. Už v pondelok 22. apríla  (19.30 h) si návštevníci festivalu môžu vychutnať koncert Michaela Matthesa z Paríža, ktorý zahrá na historickom romantickom organe v Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

Michael Matthes začal študovať hru na klavíri u Nicole Delannoy a pokračoval v štúdiu organa na Národnom konzervatóriu v Rueil-Malmaison s Marie-Claire Alain a Susan Landale. V roku 1983 vstúpil do triedy Odile Pierre na Conservatoire National Supérieur v Paríži. V roku 1987, vo veku 19 rokov, sa stal najmladším sólistom francúzskeho národného rádia Radio-France a svoj prvý recitál predniesol v Katedrále Notre-Dame v Paríži. Tak sa začala jeho kariéra medzinárodného koncertného umelca. Zúčastnil sa viacerých svetových prestížnych festivalov. Na medzinárodnej scéne reprezentoval francúzsku organovú školu na vystúpeniach v Spojených štátoch, Rusku, Maďarsku, Turecku, a ďalších krajinách.

Michael Matthes je v súčasnosti titulárnym organistom veľkého organa v Kostole sv. Hermana z Auxerrois v Paríži. Je taktiež profesorom organa na Conservatoire National v Troyes. V roku 2007 mu bol francúzskou vládou udelený titul Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (Rytier Rádu umenia a literatúry). Koncert parížskeho titulárneho organistu Michaela Matthesa v Evanjelickom kostole sa koná pri príležitosti Dní frankofónie 2024.

Program koncertu – pondelok 22. apríl  o 19.30 h

Evanjelický kostol, Lazovná ulica, Banská Bystrica

Henry Purcell: Trumpet Tune (úprava pre organ: Virgil Fox)
Jeremiah Clarke: Trumpet Voluntary (úprava pre organ – Virgil Fox)
J. S. Bach: Aria (BWV 208) (úprava pre organ – Virgil Fox)
J. S. Bach : Aria (BWV 1068) (úprava pre organ – Virgil Fox)
Andre Campra: Rigaudon (úprava pre organ: Virgil Fox)
Antonio Vivaldi: Largo e spiccato (úprava pre organ – Virgil Fox)
Théodore Dubois: Cantilène nuptiale
Théodore Dubois: Fiat Lux
Eugéne Gigout: Minuetto
Louis Vierne: Berceuse
Louis Vierne: Carillon de Westminster

Armoniosa prvý raz na Slovensku

Otváracie koncerty festivalu budú pokračovať dvomi predstaveniami talianskeho súboru pre starú hudbu Armoniosa, ktorý sa predstaví v komornejších sakrálnych priestoroch. Prvý z nich sa uskutoční v  piatok 26. apríla v Kostole Narodenia Panny Márie v Radvani na Hôrke a druhý v sobotu 27. apríla v Evanjelickom kostole v Badíne.

Súbor Armoniosa vznikol v roku 2012 po spoločných umeleckých a kultúrnych aktivitách Francesca a Stefana Cerratovcov, Marca Demaria, Daniele Ferrettiho a Michele Barchi. Súbor vyniká excelentnosťou v medzinárodnej panoráme a osvojuje si dôslednú metódu štúdia a práce v oblasti štýlu a interpretácie starejhudby. Používa originálne dobové nástroje, s cieľom dosiahnuť čo najautentickejší zvuk pri interpretácii starej hudby. Súbor  absolvoval nadštandardný kurz s Reinhardom Goebelom na Univerzite Mozarteum v Salzburgu (Rakúsko). Počas špeciálnych majstrovských kurzov v Asti (2016) spolupracoval s Trevorom Pinnockom na interpretácii Händlových Koncertov Grosso. Tieto dôležité stretnutia boli pre súbor skutočnou inšpiráciou pre ďalší umelecký rast. Armoniosa pravidelne účinkuje na najlepších festivaloch v Európe, na Slovensku sa predstaví po prvý raz.

Program koncertu  – piatok 26. apríl o 19.00 h

Kostol Narodenia Panny Márie, Banská Bystrica – Radvaň

Five with Estro – virtuózny hudobný výlet do tvorby Antonia Vivaldiho
Antonio Vivaldi (1678  – 1741):
Concerto n° 2 v e mol (RV 578); zo zbierky: L’Estro Armonico op. 3
Concerto n° 5 v G dur (RV 519); zo zbierky: L’Estro Armonico op. 3
Sonata n° 12, op. 1: La Follia, pre husle, violončelo and continuo
Concerto n° 10 v a mol; zo zbierky: L’Estro Armonico op. 3
Concerto n° 1 v H dur (RV 383a); zo zbierky La Stravaganza op. 4
Concerto n° 3 v G dur (RV 310); zo zbierky L’Estro Armonico op. 3
Concerto n° 8 v a mol (RV 522); zo zbierky L’Estro Armonico op. 3

Program koncertu – sobota 27. apríl  o 17.30 h

Evanjelický kostol, Badín (Krčméryho ulica)

Proposta J. S. Bach – výber z diel barokového génia
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750):
Orchestrálna suita č. 2 (BWV 1067) – Ouverture, Rondeau, Sarabanda, Bourrée I a II, Polonaise a Double, Minuetto, Badinerie
Triová Sonáta pre husle, violončelo a continuo (BWV 1038) – Largo, Vivace, Adagio, Presto
Koncert nach Italienischen Gusto (BWV 971) – časti: Andante, Presto
Koncert pre husle, violončelo a continuo (BWV 807, 936, 808) – Allegro, Cantabile, Presto

Festival Vivat vox organi 2024 bude pokračovať v júni koncertmi v Ružomberku, Banskej Bystrici, Španej Doline a špeciálnym župným koncertom v Kaštieli Coburgovcov v Jelšave. Obdivovatelia a milovníci organovej hudby sa môžu tešiť aj na ďalších štrnásť festivalových koncertov počas júla až decembra 2024. Vstupné na koncerty je dobrovoľné.