Dusicky, cintoriny, Banska Bystrica 2015 | BBonline.sk, ZVonline.skAž s príchodom dušičkových sviatkov si mnohí spomínajú na povinnosti spojené so spomienkou na svojich zosnulých blízkych. Zo skúseností na to už reagujú Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZAaRES), ktoré sa starajú o mestské cintoríny.

Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica informujú, že počas nasledujúcich dní budú mimoriadne predĺžené úradné hodiny na cintoríne na Námestí Štefana Moyzesa. Na mieste tak budete môcť vybaviť jednak zaplatenie nájomného za hrobové miesto, ale aj skontrolovať jeho platenie a nahliadnuť tiež do zoznamu neplatičov. ZAaRES ale upozorňuje, že počas týchto dní budú vo vybavovaní uprednostňovaní návštevníci z iných miest, ktorí si sem prídu spomenúť na svojich zosnulých blízkych.

Úradné hodiny na cintoríne na Námestí Štefana Moyzesa budú od piatka 28.10 až do utorka 1.11., a to vrátane soboty a nedele, od 8.30 do 12.15 a následne od 13.00 do 16.30 s výnimkou piatka, kedy končia o 15-tej hodine. Banskobystričania však môžu využiť aj bežné úradné hodiny v kancelárii cintorínskych služieb v pri priestoroch krematória v Kremničke. Tie sú počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 h.

Na stránke ZAaRES-u sú zároveň online k dispozícii aj informácie o neplatičoch a tiež hrobových miestach, ktoré sa budú rušiť.