Ulicu Pod Stráňou medzi Skubínom a ulicou Trieda Hradca Králové na Fončorde využívajú na prejazd často aj obyvatelia, ktorí tu nebývajú. Miestni obyvatelia žiadali zmenu petíciou, tú ale zmietol dopravný inšpektorát.

pod-stranouBola to pokojná slepá ulica pre niekoľko rodinných domov, postupne od druhej polovice deväťdesiatych rokov sa tu ale začalo s novou výstavbou. Najskôr len nad samotnou ulicou, neskôr ale aj ďalej nad ulicou THK. Ulica Pod Stráňou bola prepojená s novou Kvetinovou ulicou a tu sa začali problémy miestnych. Nielen obyvatelia z Podlavíc a Skubína, ale podľa miestnych aj vodiči z Riečky, Tajova, Králik či Kordík zistili, že sa takto môžu vyhnúť kolónam pri zápchach na Tajovského ulici pri ceste do centra mesta.

Z úzkej a kedysi slepej ulice, sa tak stala využívaná obojsmerná komunikácia.  Takmer sedemdesiat tamojších obyvateľov preto podpísalo petíciu, v ktorej sa vyslovili za názor, že takýto stav ohrozuje zdravie, životy a majetok obyvateľov ulice. Úzka cesta navyše podľa nich určite nespĺňa požiadavky pre obojsmernú premávku a dochádza tu k nebezpečným stretom samotných vodičov, nehovoriac o chodcoch.

Prostredníctvom Občianskej rady Podlavice – Skubín žiadali v petícii o umiestnenie značiek zakazujúcich prejazd vozidiel ulicou Pod Stráňou. Mesto Banská Bystrica sa síce petíciou zaoberalo, no samotné nemá kompetenciu upraviť organizáciu dopravy na ulici. Obrátilo sa preto na Okresný dopravný inšpektorát.

„Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici z hľadiska ochrany bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nesúhlasí s doplnením navrhovaného dopravného značenia na ulici Pod Stráňou, nakoľko sa jedná o verejne prístupnú miestnu/účelovú komunikáciu,“ znie stanovisko, ktoré už obdržala aj občianska rada.