Počnúc záverom tohto týždňa sa do užívania dostáva novovybudovaný tunel popod železnicu medzi starou nemocnicou a Aurisom, pri už dlhšie používanom kruhovom objazde. Z pôvodného starého tunela na Rudlovskej ceste bude doprava vylúčená.

S tým súvisia aj zmeny mestskej hromadnej dopravy. Dopravný podnik mesta Banská Bystrica informuje, že z uvedeného dôvodu budú linky DPMBB číslo 101 a 102 pemávať po novej trase. Zástavka slúžiaca aj ďalším linkám „Rudlovská cesta, AURIS“ sa presúva do novej polohy na novú komunikáciu za tunel. Pôvodná zastávka pri AURISE bude zrušená.

Aktualizácia 31.3.2011: Starý tunel na Rudlovskej ceste je v oboch smeroch do konca roka pre verejnú premávku a chodcov uzavretý.

Už vo štvrtok by sa mala opäť do úživania po úprave a vybudovaní rýchlostnej cesty nad úsekom, spojazdniť aj dlhšie uzavretá ulica Na Karlove. Tu sa linky MHD vrátia do režimu spred uzatvorenia komunikácie.

Všetky tieto zmeny dopravy súvisia s výstavbou rýchlostnej cesty R1 – Banská Bystrica severný obchvat, ktorej zhotoviteľom je spoločnosť Granvia Construction.