foto: Branislav Račko

Oddelenia dokladov z budovy Okresného riaditeľstva PZ mení sídlo. Od 20. septembra si budeme doklady vybavovať na novej adrese. Rovnako tak sa zmenili aj stránkové dni a hodiny.

Polícia v Banskej Bystrici oznamuje občanom, že v súvislosti s presťahovaním oddelenia dokladov z budovy Okresného riaditeľstva PZ na Okružnej ulici č. 19 v Banskej Bystrici, dôjde k zmene stránkových dní a stránkových hodín.

V dňoch 16. 9. 2010 a 17. 9. 2010 (štvrtok, piatok) bude na oddelení dokladov (OP, CD, VP, zbrane a strelivo) a na evidencii vozidiel, nestránkový deň.

Od 20. 9. 2010 (pondelok) bude pracovisko oddelenia dokladov otvorené v nových priestoroch na adrese: Štefánikovo nábrežie č. 7 v Banskej Bystrici (budova bývalej OVS).

Stránkové dni a hodiny na novom oddelení dokladov sú nasledovné:

Občianske preukazy

pondelok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

utorok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

streda 8.00 – 12.00    13.00 – 17.30

štvrtok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

piatok 8.00 – 12.00

Cestovné doklady

pondelok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

utorok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

streda 8.00 – 12.00    13.00 – 17.30

štvrtok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

piatok 8.00 – 12.00 –

Vodičské preukazy

pondelok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

utorok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

streda 8.00 – 12.00    13.00 – 17.30

štvrtok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

piatok 8.00 – 12.00

Zbrojné preukazy

pondelok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

utorok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

streda 8.00 – 12.00    13.00 – 17.30

štvrtok nestránkový deň

piatok 8.00 – 12.00

Evidencia vozidiel

pondelok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

utorok 8.00 – 12.00    13.00 – 15.30

streda 8.00 – 12.00    13.00 – 17.30

štvrtok nestránkový deň

piatok 8.00 – 12.00