Dva dodatky pod rovnakým číslom k jedinej zmluve. To je len začiatok pochybení minulého i súčasného vedenia mesta v prípade dodávok elektrickej energie.

Všetko totiž nasvedčuje faktu, že nik na Mestskom úrade si nevšimol, že v roku 2011 boli fakturované iné ceny elektriny, ako boli dohodnuté v pôvodnej zmluve a nikoho nezaujímalo prečo. Okrem toho podľa informácií BBonline.sk platí mesto za elektrinu viac ako by mohlo.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky konštatuje vo svojej správe viacero pochybení, ktorých sa dopustilo Mesto Banská Bystrica v súvislosti s uzatvorením dlhodobej zmluvy na dodávku elektriny. Začiatkom tohto roka sa podľa predstaviteľov mesta objavil dodatok, ktorý upravoval ceny na rok 2011, 2012 a 2013 a pôvodnú zmluvu končiacu 31.12.2011 predĺžil na ďalšie dva roky. Primátor Peter Gogola povedal, že o žiadnom dodatku nevedel a dozvedel sa o ňom až po jeho doručení v januári tohto roka. Spoločnosť Komunal Energy, ktorá mestu elektrinu na základe zmluvy dodáva, pritom celý rok 2011 fakturovala práve podľa cien zo sporného Dodatku č.2. Celá situácia tak vyznieva, ako keby si nikto na Mestskom úrade nevšimol, že v roku 2011 sú fakturované iné ceny elektriny ako boli v pôvodnej zmluve resp. nikto sa nezaujímal prečo.

Celý prípad zamotáva aj ďalší fakt, ktorý je spomenutý  v správe Najvyššieho kontrolného úradu. Mesto podpísalo s Komunal Energy dva Dodatky č.2 k pôvodnej zmluve z 3.marca 2009. V apríli 2009 podpísal vtedajší primátor Ivan Saktor Dodatok č.1, ktorý upravoval technické záležitosti týkajúce sa pripojenia odberných miest. Následne mal Saktor tesne pred skončením volebného obdobia podpísať sporný Dodatok č.2 týkajúci sa cien energie na roky 2011-2013 a predĺženia pôvodnej zmluvy na ďalšie dva roky. Fakt, že sporný dodatok asi naozaj nebol zaprotokolovaný v registroch Mestského úradu dokladá následný vývoj.

Primátor Peter Gogola o spornom Dodatku č.2 nevedel.

V júni 2011 primátor Gogola podpísal ďalší Dodatok, opäť očíslovaný ako č.2. K pôvodnej zmluve z marca 2009 sú tak podpísané dva Dodatky č.2, čím podľa NKÚ mesto nekonalo podľa Občianskeho zákonníka.

Podľa námestníka pre rozvoj a výstavbu Ľubomíra Ryšu prebieha právna a ekonomická analýza dokumentu. Ak by sa však aj dodatok ukázal ako právne neplatný, mesto tak či tak musí tento rok brať elektrinu od Komunal Energy. Vo Všeobecných obchodných podmienkach je uvedené, že v prípade nevypovedania zmluvy tri mesiace pred jej ukončením sa automaticky predlžuje o ďalších 12 mesiacov. Aj to je výčitka NKÚ. Mesto nevypovedalo v dostatočnej lehote zmluvu, čím nepostupovalo podľa zákona o verejnom obstarávaní.

V rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní bolo podľa NKÚ aj uzatvorenie Dodatku č.2 z novembra 2010, podpísané vtedajším primátorom Saktorom.

Prichádza mesto na elektrine o tisíce eur mesačne?

Podľa informácií BBonline.sk by mesto mohlo na dodávkach elektriny ušetriť mesačne tisícky eur. Ceny, za ktoré odoberá energiu od dodávateľa neodzrkadľujú vývoj na trhu s elektrinou. V roku 2009 došlo na burzách v dôsledku krízy  k prepadu cien energie o 30% nadol, čo umožnilo dodávateľom nakupovať lacnejšiu energiu.

Zimný štadión predstavuje takmer pätinu odberu elektriny mestskej samosprávy.

Zimný štadión ako najväčšie odberné miesto mesta, mal v januári a februári 2012 priemernú (indikovanú) cenu elektriny 73,71 eur/MWh resp. 83,40 eur/MWh. Nami oslovený energetik hovorí, že takéto ceny sú značne vysoké. Jeho porovnateľný klient, dokonca s menšou spotrebou oproti Zimnému štadiónu, má indikované ceny v rovnakom období vo výške zhruba 60 eur/MWh. Ročná plánovaná spotreba Zimného štadióna je podľa pôvodnej zmluvy z roku 2009 na úrovni 848 MWh vo vysokej tarife a 248 MWh v nízkej tarife.

Podľa nami osloveného energetika by sa dali vysoké ceny energie chápať, ak dodávateľ nakupoval energiu ešte v roku 2009 pred tým ako ceny na burzách padli. Zo strany mesta však bolo chybou uzatvárať zmluvu na tri roky dopredu a už vôbec nemalo podpisovať dodatok na ďalšie dva roky, v čase, kedy už bolo jasné, že ceny išli dole.

Správou NKÚ sa bude zaoberať aj zajtrajšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva. BBonline.sk sa bude téme dodávky elektriny ďalej venovať a prinesie reakcie dotknutých strán.