Centrum  dobrovoľníctva v spolupráci s mestom Banská Bystrica, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a Regionálnym európskym informačným centrom po deviatykrát oceňuje dobrovoľnícku činnosť ľudí cenou Srdce na dlani.

DEDESO Deň dobrovoľníctva 2013 2Centrum dobrovoľníctva vyzýva organizácie i jednotlivcov na území Banskobystrického kraja, ktoré spolupracujú s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami k nominácii jednotlivca alebo skupiny osôb na ocenenie dobrovoľníckej práce „Srdce na dlani 2015“.

Nomináciu je potrebné zaslať do 15. novembra 2015 na mailovú adresu cd@centrumdobrovolnictva.sk. Oceňovanie sa bude realizovať v pondelok 7.decembra o 17-tej v priestoroch Radnice v Banskej Bystrici pod záštitou primátora mesta Jána Noska.

Všetky informácie k oceňovaniu, ako aj fotografie z minuloročného oceňovania dobrovoľníckej práce v rámci projektu „Srdce na dlani 2014“ sú zverejnené na centrumdobrovolnictva.sk.