Od utorka 16. septembra do pondelka 22. septembra mali ľudia v celom banskobystrickom kraji možnosť spoznať svet dobrovoľníctva a stať sa jeho aktívnou súčasťou. V duchu motta „Zanechajte svoj odtlačok“ sa mohli chopiť vecí a zapojiť do množstva pestrých dobrovoľníckych aktivít, či zúčastniť sa dní otvorených dverí v organizáciách a diskusií o dobrovoľníctve.

DEDESO Deň dobrovoľníctva 2013 2Výsledok je vynikajúci. 1466 dobrovoľníkov v 62 organizáciách po celom banskobystrickom kraji odpracovalo spolu 7268 hodín, a to bez akéhokoľvek nároku na honorár. Sprievodných podujatí sa zúčastnilo ďalších viac ako 600 účastníkov.

Cieľom kampane „Týždňa dobrovoľníctva 2014“ bolo aj tento rok počas siedmych dní osloviť čo najviac existujúcich a potenciálnych dobrovoľníkov a tiež zvýšiť informovanosť a zapojenie ľudí do takýchto aktivít.

Do organizácie tohto ročníka sa zapojili mimovládne organizácie, organizácie zriadené samosprávou, materské a základné školy a neformálne skupiny z mnohých miest a obcí v rámci celého kraja. Jednotlivci, ktorí chceli spoznať svet dobrovoľníctva na vlastnej koži a pridať ruku k dielu, sa zapojili do čistenia verejných priestorov, skrášľovania interiérov a exteriérov zariadení, maľovania, zbierania odpadkov, ale aj do realizácie aktivít pre ľudí so zdravotným postihnutím, prechádzok a spoločenských hier so seniormi, pomoci v rámci administratívnych prác či prác v rámci komunity. Týždeň dobrovoľníctva vyvrcholil záverečnou party pre zapojených dobrovoľníkov 22. septembra o 19.hod. v Záhrade – Centre nezávislej kultúry v Banskej Bystrici.

Organizátori kampane z občianskeho združenia Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, sú spokojní. „Takáto vysoká účasť nás veľmi teší a sme veľmi radi, že sa nám oproti minulému roku podarilo osloviť a pritiahnuť opäť viac ľudí k veciam, ktoré sú potrebné. A nekončíme, chystáme mnoho ďalších zaujímavých aktivít, sledujte našu webovú a facebookovú stránku.“ uzatvára a pozýva koordinátorka Centra dobrovoľníctva Alžbeta Brozmanová Greogorová.

Fotografie z Týždňa dobrovoľníctva 2014 nájdete v galérii na oficiálnej stránke dobrovoľníctva.