Batérie, nabíjačky, televízory, rádiá… Toto všetko, keď doslúži, sa stáva elektroodpadom. Ak sa správne nezlikviduje, môže byť obrovskou záťažou pre životné prostredie.

Bohužiaľ, ani počas pandémie sa množstvo elektroodpadu neznížilo. O to viac sa ukázala potreba vzdelávať o tejto téme žiakov a študentov na rôznych stupňoch škôl. CEEV Živica aj v pandemickom roku so školami pracovala na vzdelávaní o elektroodpade v rámci projektu Elektroodpad-dopad, ktorý organizuje v spolupráci so spoločnosťou SEWA. Potešujúce je, že záujem pedagogičiek a ich zverencov ani v čase online vzdelávania neopadol, skôr naopak. Dokonca vyzbierali až 7 ton odpadu z elektroniky.

„Môžeme povedať, že aktuálne skončený štvrtý ročník programu Živice Elektroodpad-dopad, mal veľký úspech. Všetkých dvadsaťjeden zapojených škôl naozaj kvalitne pracovalo, aj keď svoje aktivity museli preniesť do online priestoru. Ukázalo sa, že deti vedia byť veľmi kreatívne a dokázali sa vynájsť aj v tejto náročnej dobe. Vytvorili si akčné tímy a tie potom vzdelávali ostatných spolužiakov a dokonca aj učiteľov,“ vraví manažérka programu Elektroodpad-dopad4 Lesanka Blažencová.

V školskom roku 2020/2021 bolo do 4. ročníka projektu zapojených 21 škôl z rôznych regiónov Slovenska. Na deviatich stredných školách z Bratislavy, Piešťan, Slanickej Osady – Námestova, Tisovca, Martina, Turčianskych Teplíc, Dubnice nad Váhom, Dunajskej Stredy a dvanástich základných školách z Pliešoviec, Zvolena, Banskej Bystrice, Trstenej, Komárna, Moldavy nad Bodvou, Starého Tekova, Trnavy, Košíc, Kysaku a Svidníka pracovalo 21 akčných tímov v zložení 21 pedagógov a 44 žiakov a študentov.

Z banskobystrických základných škôl sa v tomto školskom roku do projektu Elektroodpad-dopad zapojili dve školy. Žiaci ZŠ Moskovská 2 už v prvom polroku vyzbierali niekoľko stovák kilogramov elektroodpadu, za čo získali športové pomôcky aj USB kľúče so vzdelávacími audio nahrávkami o zásadách triedenia a recyklácie jednotlivých druhov odpadov. Elektroodpad zbierali aj žiaci ZŠ Ďumbierska 17.

„Živica sa v rámci svojich projektov snaží zapájať žiakov do aktivít, aby to nebolo len nejaké memorovanie. A tak to bolo aj v tomto prípade. Sme naozaj radi, že na školách vznikli skutočne akčné tímy zložené zo študentiek a študentov, ktorí aktívne o elektroodpade vzdelávali svojich spolužiakov. Decká sa s nadšením zúčastňovali webinárov, interaktívneho kurzu, kde sme im sprostredkovali aj virtuálnu prehliadku závodu Zedko, ktorý ručne recykluje elektroodpad, čo ich veľmi oslovilo,“ dodáva Lesanka Blažencová.

Cieľom projektu je poukázať na životný cyklus elektroodpadu od jeho výroby, cez každodenné používanie až po likvidáciu, zviditeľniť myšlienku zodpovednej spotreby a pomôcť školám zrealizovať kroky ku konkrétnym opatreniam na škole.

Na to, aby sa školám aj v onlinepriestore vzdelávanie darilo, pripravilo CEEV Živica e-learning na tému Tajný život elektroniky, webinár venovaný opraviteľnosti výrobkov a po doslúžení ich správnemu recyklovaniu. Každý, kto sa chce vzdelávať v téme elektroodpad, nájde tieto materiály, vrátane filmu Vitajte v Sodome, voľne dostupné na webovej stránke elektroodpad.zivica.sk.

Napriek tomu, že učitelia na druhom stupni základných škôl a na stredných školách to mali tento školský rok nesmierne ťažké, dokázali v období pandémie a dištančného vzdelávania začleniť tému elektroodpadu do 23 predmetov, triednických hodín aj do adaptačného vzdelávania po návrate žiakov do škôl. O záťaži životného prostredia a dopadoch na ľudské osudy pri ťažbe, výrobe a spotrebe elektroniky a o dôležitosti minimalizácie a recyklácie sa dozvedelo spolu 4 430 žiakov a študentov na chémii, biológii, geografii, fyzike, matematike, angličtine, nemčine, slovenčine, etike, technickej výchove, výtvarnej výchove, náboženstve, vlastivede, prvouke,  environmentálnej výchove a environmentálnom krúžku či na odborných predmetoch ako je marketing, hotelový a gastronomický manažment, informatika a výpočtová technika, elektrotechnika, základy techniky a aplikovaná ekológia.

Sme radi, že téma elektroodpad má takú pozitívnu odozvu u pedagógov aj žiakov. Koronakríza ukázala, že o téme sa dá kvalitne vzdelávať aj v online priestore, myslím, že to  budeme častejšie využívať. Napriek tomu verím, že budúci ročník zažijeme aj viac exkurzií naživo,“ uzatvára Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA, ktorá projekt podporuje.