Podmienky nakupovania v obchodných prevádzkach, ktoré aj počas platných obmedzení môžu byť otvorené, sa v okresoch Banská Bystrica a Brezno sprísňujú. Dôvodom je zlá epidemiologická situácia.

V rámci celoplošne prijatých obmedzení dosiaľ platilo, že obchody môžu vpustiť do predajne jedného zákazníka na 15 metrov predajnej plochy. Po novom budú môcť súčasne vpustiť do predajní menej ľudí. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici zaregoval na výzvu Bezpečnostnej rady BBSK a vyhláškou určil, že počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 metrov štvorcových z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov. Toto neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 metrov štvorcových, v prevádzke v jednom okamihu sa môže nachádzať najviac jeden zákazník.

Vyhláška nadobúda účinnosť okamžite jej piatkovým zverejnením.

RÚVZ zároveň prevádzkam nariaďuje zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov čakajúcich pred pokladňami. Nariadené sú tiež kontroly dodržiavania rozostupov pri samoobslužných pokladniach či dvojmetrových rozostupov v radoch pri štandardných pokladniach.

Naopak RÚVZ nateraz, napriek doporučeniu Bezpečnostnej rady BBSK, neobmedzil nakupovanie seniorov nad 65-rokov len do vyhradených hodín.