Pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov, ktorý pripadá na 20. október, pripravila Slovenská agentúra životného prostredia v týždni od  14. do 19. októbra spolu s ďalšími partnermi podujatie s výstižným názvom Dni stromov.

Dni stromov_A4_webRozmanité aktivity majú spoločný objekt – stromy, ktoré produkujú kyslík, plnia funkciu filtra, prečisťujúceho vzduch, zmierňujú teplotné extrémy, zvlhčujú vzduch, podieľajú sa na vzhľade krajiny…, a teraz na jeseň vďaka svojim pestro sfarbeným listom sú  pastvou pre oči. Určené sú najmä žiakom základných škôl a študentom vysokých škôl – teda tým, ktorí o pár rokov budú rozhodovať aj o kvalite životného prostredia a ktorých environmentálne povedomie treba formovať, čo je cieľom Dní stromov.

Pestrá paleta aktivít je pripravená na pondelok 14. októbra v areáli Komunitného centra  Sásová. Žiaci základných škôl z celej Banskej Bystrice sa môžu zúčastniť environmentálnych hier a súťaží, lesnej pedagogiky a vedomostného kvízu, ktorý na záver preverí, čo si deti zapamätali, k dispozícii im bude mobilné dopravné ihrisko.

Dobré počasie je pre úspešný priebeh Dní stromov dôležité, pretože väčšina aktivít je plánovaná v exteriéri. Platí to aj o lektorovanej vychádzke do prírody, ktorá povedie v utorok 15. a v piatok 18. októbra do Laskomera a na Urpín. Počas pobytu v prírode budú žiaci v sprievode odborníkov poznávať stromy, rastliny, identifikovať stopy zvierat, spoznávať prírodu v okolí mesta, v ktorom žijú a do ktorej sa mnohí so svojimi rodičmi vôbec nedostanú.

Popoludňajší utorkový program je určený študentom –  premietanie filmu Zelení kolonizátori z medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm, spojené s besedou o problematike, zachytenej v dokumentárnom filme.

V stredu sa dejiskom Dní stromov stane Záhrada – centrum nezávislej kultúry na Nám. SNP v Banskej Bystrici, kde budú pre deti zo škôl v blízkosti centra mesta pripravené zaujímavé environmentálne hry a súťaže o stromoch.

Minulý rok SAŽP v spolupráci s Envirofuture, n. o. zahájila pilotný projekt Zelený univerzitný park, ktorého cieľom je skvalitniť zelené plochy v blízkosti vysokých škôl. Študenti vyčistili areál Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela od odpadkov  a symbolicky bol zasadený „základový“ strom. Tento rok sa vo štvrtok 17. októbra zrealizuje ďalšia časť projektu – vysadenie stromov a kríkov.

V sobotu 19. októbra o 10 hodine sa uskutoční čistenie Urpína, obľúbeného miesta vychádzok Banskobystričanov. Organizátori veria, že sa do neho zapojí čo najviac obyvateľov spod Urpína.