Každoročne 10. októbra si pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Pri tejto príležitosti sa v Banskej Bystrici budú konať Dni duševného zdravia. Z dôvodu možných epidemiologických opatrení, sa podujatia uskutočnia už v septembri.

Prvý ročník so sebou prinesie dve témy, ktoré sa budú týkať rodičovstva a výchovy a ich vplyvov na psychický vývin detí. Podujatie je venované predovšetkým rodičom, súčasným, ale aj budúcim, ktorí sa chcú dozvedieť viac o vplyve výchovy a rodičovstva na psychický vývin detí.

Dejiskom Dní duševného zdravia v Banskej Bystrici stane Evanjelický kostol v Lazovnej ulici. Podujatia sa uskutočnia v nedele 5. a 19. septembra, so začiatkom vždy od 14:00 h. Hosťami, prednášajúcimi a diskutujúcimi budú profesor Jozef Hašto, ktorý je popredným slovenským psychiatrom, psychoterapeutom, výskumníkom, pedagógom a autor odborných publikácií. Témou profesora Hašta bude program s názvom: Ku koreňom lásky – o vzťahovej väzbe a láskavom rodičovstve.

Druhým hosťom, prednášajúcim a diskutujúcim bude doktor Peter Pöthe, popredný český psychiater, odborník na oblasť duševného zdravia detí, psychoterapeut so slovenskými koreňmi. Jeho témou bude program, ktorý nazval: Ku koreňom nenávisti – o príčinách a zmysle nenávisti medzi rodičmi a deťmi.

Už v najbližšiu nedeľu 5. septembra otvorí Dni duševného zdravia v Banskej Bystrici profesor Jozef Hašto. Profesor Hašto patrí medzi kľúčové osoby slovenskej psychiatrie. Je autorom viacerých tak odborných publikácií ako aj publikácií pre laickú verejnosť, ktoré boli preložené aj do cudzích jazykov. V roku 1990 pôsobil na ministerstve zdravotníctva ako poradca pre psychiatriu. Je zástancom komunitnej psychiatrickej starostlivosti. Okrem odbornej práce venuje veľa úsilia odbornému publikovaniu a osvete – hlavne búraniu predsudkov o psychiatrii, ktoré mnohým ľuďom bránia včas vyhľadať odbornú pomoc a získať lepšiu kvalitu života. V roku 2016 ho prezident Andrej Kiska vymenoval za profesora.  Získal ocenenie Osobnosť roka Mesta Trenčín za rok 2000 v oblasti zdravotníctva, v roku 2009 cenu Biela vrana, ktoré udeľuje Aliancia Fair-play a VIA IURIS a cenu Ligy za duševné zdravie. Je držiteľom čestného členstva v Českej psychiatrickej spoločnosti JEP 2009 za prínos pre českú psychiatriu.

V nedeľu 19. septembra 2021 program Dní duševného zdravia uzavrie MUDr. Peter Pöthe. Doktor Pöthe je vyštudovaný lekár, ktorý počas svojich štúdií absolvoval niekoľko odborných stáží na prestížnych univerzitách, zameraných na všeobecnú a detskú psychiatriu. Na Harvardovej univerzite sa zaoberal problematikou sexuálne zneužívaných a týraných detí. Okrem diagnostickej a terapeutickej práce s deťmi, dospievajúcimi a ich rodinami, prednáša na zahraničných a domácich konferenciách, vyučuje študentov medicíny a sociálnej práce, prednáša pedagógom, venuje sa výskumnej a publikačnej činnosti a podieľa sa na tvorbe zákonov na ochranu detí. Je spolupracovníkom európskej pobočky Svetovej zdravotníckej organizácie pre oblasť ochrany detí.