Po dlhšej odmlke je čas opäť nazrieť do historického kalendára osobností narodených, žijúcich alebo pôsobiacich v našom regióne. Dnes si pripomíname výročia narodenia či úmrtia menej známych, no o to zaujímavejších osobností slovenskej histórie.

Alexander Hell (1847-1877)

V dnešný deň oslavuje 163. výročie narodenia pedagóg a botanik Alexander Hell, narodený v Banskej Štiavnici.

Po získaní základného vzdelania študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v maďarskom Budíne, neskôr v rokoch 1865 až 1868 na univerzite v Pešti.

Po dokončení štúdia v Pešti našiel svoje uplatnenie ako profesor prírodopisu na gymnáziu v Banskej Bystrici, v Trenčíne a od roku 1870 v Kremnici. Venoval sa prírodným vedám, prispieval do časopisov. Vo výročnej správe gymnázia v roku 1871 uverejnil významnú štúdiu o kvetene Kremnice.

Alexander Hell zomrel 15. 02. 1877 v Kremnici.

Alexander Kardoss (1861-1931)

Alexander Kardoss sa narodil 15. 08. 1861 v obci Bátovce. Študoval v Nagykţrösi a v Banskej Bystrici, kde aj maturoval. Vo svojej ceste za vzdelaním pokračoval ako študent prírodných vied v Uherskom Hradišti a vo Viedni. V roku 1898 úspešne zložil účtovnícku skúšku v Budapešti.

Po štúdiu pracoval na viacerých miestach, pričom svoju kariéru odštartoval ako finančný úradník sirotskej stolice, na čo nadviazal o pár rokov neskôr ako podúčtovník a účtovník v Dolnom Kubíne. Čo sa týka miesta jeho pobytu, v roku 1908 žil s rodinou v Kroměříži a v Kremnici. Po vzniku ČSR bol pracovníkom finančného riaditeľstva v Banskej Bystrici, kde od roku 1919 aj žil, konkrétne v časti Majer.

Môžeme ho poznať aj ako zakladateľa putovných knižníc, šíriteľa česko-slovenskej vzájomnosti či dopisovateľa slovenských a českých printových periodik. V neposlednom rade sa vo svojom období zviditeľnil tým, že popularizoval moderné formy lúkarstva a zaoberal sa slovenským miestopisom. Vo forme rukopisov sa zachovalo 6 kopiárov jeho korešpondencie a článkov.

Kardoss zomrel pred 79 rokmi, 24. 02. 1931 v Banskej Bystrici.

Elena Nábělková (1896-1986)

Pedagogička a kultúrna pracovníčka Elena Nábělková sa narodila 10. 04. 1896 vo Zvolene.

Študovala na Vyššej dievčenskej škole v Banskej Bystrici. Po získaní vzdelania našla svoje uplatnenie ako učiteľka hudobnej školy vo Zvolene.

Významnou a známou sa stala okrem iného aj ako spoluzakladateľka a podpredsedníčka ženského spolku Živena v Banskej Bystrici. Svoju lásku a hudobný talent využila ako sólistka-sopranistka chrámového zboru evanjelickej cirkvi v Banskej Bystrici, v ktorom pôsobila do roku 1945. Spolu s bratmi bola aktívnou účastníčkou protifašistického odboja a SNP.

Dnes si pripomíname jej 24. výročie úmrtia. Zomrela 24. 02. 1986 vo veku 90 rokov.

Štefan Slivka (1917-1998)

ilustračné foto

Dnešný historický kalendár osobností zakončíme významnou osobnosťou zo sveta športu. Je ňou lyžiar, neskôr tréner Štefan Slivka, ktorý by sa dnes dožil veku 93 rokov. Nrodil sa 24. 02. 1917 v Banskej Bystrici.

Slovenská verejnosť ho pozná ako československého reprezentant v skokoch na lyžiach a v združených pretekoch. Vo svojich športových disciplínach sa stal viacnásobným majstrom našej krajiny. Bol pretekárom banskobystrických športových klubov TJ ŠK Slávia (1930-1936), SKI-klub (1936-1940), Oddiel arm. pretekárov (1940-1943) a VTJ Dukla Banská Bystrica (od 1971). Bol priekopníkom akrobatického lyžovania na Slovensku. Po ukončení svojej športovej kariéry sa stal trénerom reprezentantov, ale aj trénerom SÚV ČSZTV v Bratislave, s pôsobiskom v Tréningovom stredisku mládeže VTJ Dukla Banská Bystrica (od 1957).. Realizoval sa aj ako funkcionár športových klubov a zväzov, v neposlednom rade aj ako organizátor lyžiarskych podujatí.

Mimo športu bol pracovníkom Stavebnej správy ČSD v Banskej Bystrici v rokoch 1937 až 1938.

Štefan Slivka zomrel 2. 10. 1998 v Banskej Bystrici, vo veku nedožitých 82 rokov.

VKMK

Pripravené v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu knižnice, ktorý nájdete tu…