Parkovisko MsU (1)Zdá sa, že pri banskobystrickom mestskom úrade vzniká nové strašidlo. Stavba parkovacieho domu už rok stojí a stavebná jama zarastá burinou.

Pohľad na oplotené stavenisko pri mestskom úrade, kde od júna do novembra 2013 ešte prebiehali stavebné práce, je čoraz zúfalejší. Kedysi verejné parkovisko sa stáva mementom, kam môžu viesť veľké investičné plány bez finančného krytia.

Poslanec Ladislav Slobodník je z postoja súčasného investora  sklamaný: „Pokiaľ si pamätám, pôvodný investor dostal od mesta podmienku vybudovať parkovanie aj v podzemí s vyčlenením miest  pre potreby mestského úradu a polície. Dnes má nehnuteľnosť nového vlastníka, avšak pôvodné podmienky podľa mojich informácií už neplatia. Navyše stavba už rok stojí a hrozí, že to tak zostane. Parkovanie pre občanov, ktorí chodia na mestský úrad a do okolitých budov, sa veľmi skomplikovalo, s tým musíme niečo urobiť.“

poslanec slobodnik
Mestský poslanec Ladislav Slobodník.

Dodávateľ stavby sa síce občanom ospravedlňuje za dočasné obmedzenie pohybu počas výstavby, čim trpia aj prevádzky v okolitých budovách, ale problém je na strane investora. Plné oplotenie za križovatkou smerom k MsÚ spôsobuje orientačné problémy vodičom na križovatke. Investor presúva termíny dokončenia z roka na rok. Podľa stavebného povolenia mala byť stavba hotová v septembri 2014. Nikto však nevie povedať, čo je reálne. VAV invest s.r.o. má dlhodobý problém s financovaním.

„Otvorím tento problém na najbližšej komisii pre územný rozvoj a budem sa pýtať, ako postupuje voči stavebníkovi mestský stavebný úrad. Nemôžeme si dovoliť ďalej komplikovať parkovanie v centre mesta, rovnako ako na sídliskách.  Primátor mesta už mal dávno vstúpiť do rokovania s investorom a prijať opatrenia na riešenie tejto neudržateľnej situácie. Mám obavy, by sa z toho nestala druhá autobusová stanica,“ dodáva poslanec Slobodník.

Za pravdu mu dáva predseda komisie pre územný rozvoj Ján Šabo: „Riešime nové plochy pre parkovanie v meste, parkovací dom mal priniesť vyše 200 parkovacích miest. Žiaľ tie tak skoro neuvidíme. Keďže sa nachádzame v exponovanej časti centrálnej zóny, mestský úrad musí zasiahnuť a využiť všetky možnosti v rámci zákona, aby prinútil stavebníka konať a vyriešiť tento problém bez ohrozenia verejného záujmu mesta. Inak hrozí, že tu budeme mať otvorenú  jamu bez úžitku ďalšie roky, čo si neviem predstaviť.“

jan sabo s ladislavom slobodnikom
Ján Šabo s Ladislavom Slobodníkom.

Vizualizácie hotového diela síce vyzerajú dobre, ale realitou všedného dňa je iba otvorená stavebná jama. Podľa projektu mal pri MsÚ stáť 6-podlažný parkovací dom VAVPARKING BB. V prvom nadzemnom podlaží to mali byť polyfunkčné obchodné priestory. Ďalšie nadzemné podlažia aj so strechou sú určené pre parkovacie miesta s čiastočným polyfunkčným zameraním a službami, s bankou, kaviarňou, reštauráciou a priestormi pre administratívu. Parkovací komplex mal vytvoriť kapacitu 211 parkovacích miest.

Mestský úrad tvrdí, že podľa stavebného zákona môže stavebný úrad stavebníkovi, ktorý vykonáva práce po stanovenej lehote dokončenia stavby práce bez povolenia či v rozpore s ním (pokiaľ nepožiadal o predĺženie tejto lehoty) a zhoršuje životné prostredie, uložiť pokutu, ktorá sa pre právnické osoby pohybuje do výšky 66.000 eur. Riešením by mohla byť aj zmena vlastníka, ale to závisí od rokovaní s investorom tejto stavby. Tie môže začať aj vedenie nášho mesta.