Katedra výtvarnej kultúry a OZ Pedagóg pozýva všetky deti na tvorivý prázdninový program Detský plenér pod vedením výtvarníkov a študentov Univerzity Mateja Bela.

IMG_3552Po úspešnom pilotnom ročníku v roku 2015 aj tento rok UMB pripravuje počas letných prázdnin pre deti tvorivý program “Detský plenér 2016” v zelenom areáli Pedagogickej fakulty na Ružovej ulici. Deti, ktoré rady tvoria a vymýšľajú, si budú môcť nájsť nových kamarátov a tvorivo sa zabaviť. Budú si môcť vyskúšať rôzne výtvarné techniky: grafické, maliarske a priestorové. Môžu sa tešiť na modelovanie z hliny, výrobu ručného papiera, rôzne výtvarné hry a bádateľské aktivity. Príroda ponúkla dostatok materiálu a v kombinácii s výtvarnými technikami veľký priestor na experimentovanie a hranie.

Okrem študentov učiteľstva výtvarného umenia z Katedry výtvarnej výchovy sa deťom budú venovať aj študentky Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky. Výtvarné aktivity zastrešia lektori: odborné asistentky KVK: Evka Hnatová, Lenka Kasáčová a Katka Lucinkiewiczová a doktorandky Monika Gardlíková, Dominika Dodeková a Milka Michalcová-Borošová.

Tento rok sa plenér uskutoční pre deti vo veku od 5 do 12 rokov v dvoch turnusoch. Prvý turnus prebehne od pondelka 11. júla do piatka 15. júla. Druhý termín bude deťom k dispozícii od pondelka 18. júla do piatka 22. júla. Viac informácií nájdete na stránke Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela.