Už po deviatykrát sa v Banskej Bystrici konala obľúbená Noc s Andersenom. Pre deti ju pripravila Verejná knižnica Mikuláša Kováča. Podujatie prebehlo minulý piatok na dvoch miestach – v Oddelení pre deti na Lazovnej 26 a v pobočke na Okružnej 2.

Noc s Andersenom Banská Bystrica_06V tradične bohatom a zaujímavom interaktívnom programe boli zúčastnené deti privítané ako hviezdičky rozprávkovej noci a po pripomenutí si veľkého dánskeho rozprávkara zložili slávnostný andersenovský sľub.

Následne ich čakala prehliadka bábkárskeho salónu v Štátnej vedeckej knižnici. O pol ôsmej andersenovské hviezdičky na Námestí SNP vypustili rozprávkové balóniky a presunuli sa do knižnice, kde sa stretli s prekladateľkou Marínou Gálisovou a riaditeľom VKMK Petrom Klincom, ktorý im prečítal rozprávku Palculienka.

Napokon okolo pol desiatej večer začali aktivity detí v ríši Palculienky: vyrobenie či vytvorenie Palculienky a princa, skupinová tvorba leporela, tabla a tvorivá práca s encyklopédiami – na tému Palculienka v ríši zvierat, výroba kvietkov, motýlika, sukničiek… Po tvorivej činnosti zazneli tóny hudby a začal kvetinový bál vo vlastnoručne vyrobených kostýmoch s balónovým, metlovým, jablkovým a stoličkovým tancom; po tancovaní sa hľadala sladká odmena – tortička…