Naučiť deti sebaobrane môže byť niekedy dôležitejšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Špecializované kurzy si dávajú za cieľ umožniť deťom riešiť sporné situácie a v kritickom momente primerane zareagovať, ale zároveň rozvíjať ich sebareguláciu.

Občianske združenie OTUS – akadémia sebaobrany je združenie občanov, ktorí sa venujú bojovým umeniam (brazílske Jiu Jistu a Wing Tsun) a sebaobrane. Hlavným cieľom združenia je organizovať záujmovú činnosť pre deti a dospelých a vzdelávať ich v metodike sebaobrany, ktorá je špeciálne upravená pre potreby verejnosti. Združenie ponúka širokej verejnosti aj súkromné hodiny, kurzy sebaobrany pre ženy a kurzy prevencie proti násiliu pre základné a stredné školy.

Združenie ponúka počas školského roka pravidelné tréningy pre deti nábor a bezplatné prvé tréningy sa uskutočnia v priestoroch ZŠ a MŠ Štefana Moyzesa  na Námestí Š. Moyzesa 23. Prvý termín je už 12. septembra a druhý potom 19. septembra. Vždy v stredu, pričom pre menšie deti od 6 do 9 rokov 15:45 – 16:45 hod. a deti od 10 do 14 rokov 17:00 – 18:00 hod.

„Hlavným dôvodom vytvorenia konceptu v roku 2010 bolo naučiť deti hravou formou, ako sa vyhnúť konfliktu, a ak je to potrebné, vysvetliť a sprostredkovať im Know-How, ktoré im pomôže obrániť sa proti agresorovi, ktorý prekročil ich osobné hranice a fyzicky ich napadol. Dôležitým dôvodom bola aj myšlienka, aby sa u deti od 6 do 14 rokov aktívnym pohybom a skupinovou zábavou budovalo zdravé sebavedomie hravou formou, a tým aby sa prispievalo v k prevencii voči násiliu resp. šikane v našej spoločnosti, ktorá často krát zostáva nepovšimnutá,“ približuje tréner akadémie sebaobrany OTUS Radovan Korytár.

Stretnutie pred každým náborovým tréningom sa uskutoční pred hlavným vchodom ZŠ a MŠ  Štefana Moyzesa, buď o 15:35 hod. (deti 6-9 rokov), alebo o 16:50 hod. (deti 10 – 14 rokov), nakoľko budova školy býva pred tréningom zavretá. Deti by si mali so sebou priniesť športové oblečenie, obuv či pitie.

„Koncept detskej sebaobrany sa skladá z dvoch bojových umení – Wing Tsun a brazílskeho Jiu Jitsu. Výhodu tejto fúzie dvoch bojových umení je schopnosť ponúknuť žiakom širšie možnosti, ako sa brániť efektívnejšie a využívať repertoár techník a princípov sebaobrany, ktoré sa dajú unikátne prepojiť,“ dodáva Korytár.