Naučiť deti sebaobrane môže byť niekedy dôležitejšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Špecializované kurzy si dávajú za cieľ naučiť deti nielen ovládať bojové umenia, ktoré im pomôžu brániť sa, ale aj dodať deťom sebaistotu, ktorá im pomôže vyhnúť sa samotným konfliktom.

Občianske združenie OTUS – akadémia sebaobrany je združenie občanov, ktorí sa venujú bojovým umeniam (brazílske Jiu Jistu a Wing Tsun) a primárne sebaobrane. Hlavným cieľom združenia je organizovať záujmovú činnosť pre deti a dospelých a vzdelávať ich v metodike sebaobrany, ktorá je špeciálne upravená pre potreby verejnosti. Združenie ponúka širokej verejnosti aj súkromné hodiny, kurzy sebaobrany pre ženy a kurzy prevencie proti násiliu pre základné a stredné školy.

Združenie ponúka počas školského roka pravidelné tréningy pre deti. Nábor sa uskutoční v priestoroch ZŠ a MŠ Štefana Moyzesa na Námestí Š. Moyzesa 23. Prvé tri februárové tréningy sú pre nových záujemcov bezplatné.

Prvý termín je už v stredu 13. februára, na ktorý budú následne nadväzovať opäť stredajšie termíny 20. februára a 27. februára. Tréningy pre deti od 6 do 9 rokov začínajú o 15:45 hod., a pre deti od 10-16 rokov o 17:00 hod.

Každý tréning trvá presne hodinu a stretnutie pred tréningom je vždy 10 minút pred začiatkom tréningu,nakoľko budova školy býva pred tréningom zavretá. Deti by si mali priniesť športové oblečenie, športovú obuv a pitie.

Hlavným cieľom špecializovaných tréningov je naučiť deti hravou formou, ako sa môžu vyhnúť prípadnému konfliktu, a ak je to potrebné, sprostredkovať im Know-How, ktoré im pomôže obrániť sa proti agresorovi, ktorý prekročil ich osobné hranice a fyzicky ich napadol. Pre deti od 6 do 14 rokov je dôležité, aby sa im aktívnym pohybom a skupinovou zábavou budovalo zdravé sebavedomie, ktoré prispeje k prevencii voči násiliu, či šikane v našej spoločnosti, ktorá častokrát zostáva nepovšimnutá.

„Koncept detskej sebaobrany sa skladá z dvoch bojových umení – Wing Tsun a brazílskeho Jiu Jitsu. Výhodu tejto fúzie dvoch bojových umení je schopnosť ponúknuť žiakom širšie možnosti, ako sa brániť efektívnejšie a využívať repertoár techník a princípov sebaobrany, ktoré sa dajú unikátne prepojiť,” približuje tréner OTUS – akadémie sebaobrany Radovan Korytár.

Tréningy sebaobrany okrem spomínaného naučia deti riešiť sporné situácie a v kritickom momente primerane zareagovať, či aplikovať pravidlá hry fair-play v živote. Deti sa takisto vďaka aktívnemu cvičeniu môžu zlešpovať v pohybových schopnostiach, a ich duševná stránka može byť obohatená o posilnenie vnútornej rovnováhy a rozvoj sebaregulácie.

Informácie o náborových tréningoch nájdete aj na stránke združenia OTUS, alebo v oficiálnej udalosti na Facebooku.

Tento nábor je realizovaný s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.