Súčasné horúce letné dni okrem pohody, zábavy, relaxu a oddychu so sebou prinášajú aj letné nástrahy medzi ktoré patrí aj nadmerné vystavenie detí ultrafialovému žiareniu.

P1110923„Slnko je zdrojom života na zemi a slnečné žiarenie je nevyhnutné pre mnoho životne dôležitých pochodov. Blahodarne pôsobí na psychiku a pozitívne tiež ovplyvňuje niektoré kožné choroby, pomáha v koži vytvárať dôležitý vitamín D potrebný k správnemu metabolizmu kostí, k správnej stavbe a rastu zubov, prevencii osteoporózy, vstrebávaniu vitamínu A. Je tiež nevyhnutný v tehotenstve, v starobe, počas kojenia. Slnenie má však aj svoje nezanedbateľné riziká,“ konštatuje vedúca odboru hygieny detí a mládeže banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva MUDr. Katarína Slotová.

Poznať tieto riziká znamená poznať čo vlastne slnečné žiarenie je a ako pôsobí na ľudský organizmus. Ide o elektromagnetické vlnenie, obsahujúce niekoľko zložiek s rôznym biologickým účinkom, hlavne ultrafialové (UV) žiarenie, viditeľné svetlo a infračervené lúče. Pre človeka z hľadiska biologickej účinnosti má najväčší význam UV zložka slnečného žiarenia, (podľa vlnovej dĺžky sa delí na UVA, UVB a UVC žiarenie).

„UVA zložka slnečného žiarenia s najdlhšou vlnovou dĺžkou prechádza ozónovou vrstvou kompletne. Jej dlhodobé pôsobenie podporuje tvorbu voľných radikálov, ktoré napádajú membrány buniek a tým  spôsobujú elastoidnú degeneráciu kože s následnými prejavmi predčasného starnutia kože. UVB žiarenie je ozónovou vrstvou pohlcované asi z 50%. Spôsobuje hnedé sfarbenie kože efektom neskorej pigmentácie. Nadmerná dávka UVB žiarenia spôsobuje začervenanie kože, spálenie pokožky, narušenie DNA buniek a tým aj zvyšovanie rizika vzniku zhubného ochorenia kože. UVC žiarenie s najkratšou vlnovou dĺžkou -životu na zemi najškodlivejšie, by pri prechode ozónovou vrstvou atmosféry malo byť celkom absorbované atmosférou,“ približuje poznatky o slnečnom žiarení MUDr. Slotová.

Tieto skutočnosti je potrebné si uvedomiť, pretože UV zložka slnečného žiarenia má aj negatívne účinky. Čím je vlnová dĺžka UV žiarenia dlhšia, tým sa dostáva hlbšie do kože, ktorú môže poškodzovať. Pretože koža má obmedzenú schopnosť regenerácie môže sa stať, že niektoré bunky ostanú trvale poškodené bez možnosti regenerácie.

P1110949Kožné defekty sa pritom nemusia prejaviť okamžite, ale až po rokoch. Koža detí je tenšia a vyvíja sa imunitne i štrukturálne, preto je veľmi rizikové nárazové a niekoľkonásobné spálenie pokožky v detstve, prípadne v mladom veku. Takéto prehrešky sa kumulujú a až po rokoch môžu vyústiť do malígneho nádoru. Aj ľuďom, ktorí sa nikdy nespália môže časom hroziť malígna forma nádoru, pokiaľ sú často a dlho vystavovaní slnečnému žiareniu. Výrazná dávka UV žiarenia môže tiež oslabiť imunitné mechanizmy a zvýšiť tak už spomenuté riziko rozvoja nádorového ochorenia, ale aj riziko rozvoja  infekčného ochorenia.

Ako uvádza MUDr. Slotová, podľa medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) je UV žiarenie zaradené do najvyššej kategórie rizika vzniku rakoviny kože. Epidemiologické a experimentálne štúdie poskytujú jasné dôkazy, že slnečná UV aktivita, širokospektrálne UV žiarenie a používanie solárií môžu viesť k rakovine kože.

„Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie vystavenie UV žiareniu v detstve a počas adolescencie sa javí ako príčinný faktor vývoja melanómových a nemelanómových  rakovín v neskoršom veku. Dôležitými rizikovými faktormi sú nadmerné vystavenie (popáleniny) v mladosti a aj celkové vystavenie UV žiareniu  v priebehu života. Znížiť vystavenie detí UV žiareniu a tým aj zvýšiť prevenciu rozvoja melanómu kože je možné niektorými  jednoduchými  opatreniami. Hlavný dôraz sa kladie na výchovu a zvyšovanie povedomia rodičov detí, detí a mladých ľudí aby obmedzili pobyt na slnku tak, že nebudú vystavení slnečnému  žiareniu počas hodín, keď je žiarenie najintenzívnejšie, a to asi dve hodiny pred poludním a dve hodiny popoludní. Nosenie slnečných okuliarov, klobúka a trička, či rešpektovanie individuálneho kožného fenotypu- to sú ďalšie jednoduché, ale účinné opatrenia na znižovanie vystavenia detí UV žiareniu a tým aj na znižovanie rizika poškodenia kože vrátane rozvoja nádorových ochorení kože,“ dodáva k téme MUDr. Slotová.