Približne miliarda ľudí vo viac ako 190 krajinách sveta sa 22. apríla zapojí do aktivít na zvýšenie povedomia o klimatickej kríze. Tento deň je Svetovým dňom Zeme a každoročne si ho pripomíname už od roku 1970.

Pri príležitosti Dňa Zeme Stredoslovenské múzeum (SSM), kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, pripravilo pre návštevníkov a milovníkov prírody bohatý program zameraný na ochranu životného prostredia. V príjemnom prostredí Tihányiovského kaštieľa si v sobotu 22. apríla od 9:00 do 17:00 h prídu na svoje všetci, ktorým budúcnosť našej planéty nie je ľahostajná.

„Po celom svete sa pri príležitosti Svetového dňa Zeme organizujú rôzne ekologické aktivity, ktorých cieľom je posilniť verejný záujem o problematiku životného prostredia a jeho ochranu. Aj my v Stredoslovenskom múzeu sme sa rozhodli poukázať na problémy, ktoré sa týkajú všetkých okolo nás. Naša planéta je jediný domov, ktorý máme, a je potrebné, aby sme sa do jej obnovy a ochrany zapojili všetci. Ako jednotlivci máme možnosť vyjadriť svoj hlas prostredníctvom našich rozhodnutí a činov.  Verím, že aj prostredníctvom ekoaktivít, ktoré naše múzeum robí, otvoríme ľuďom oči a začnú sa o prírodu viac zaujímať,“ konštatuje riaditeľ SSM Marcel Pecník.

Investovať do zdravia našej planéty môžeme každý deň. Aj ako jednotlivci máme silu prostredníctvom našich činov motivovať svoje okolie.

„Chceli by sme v tento deň návštevníkom ukázať aktivity, ktoré v múzeu nie sú dostupné každý deň. Zaujímavosťou bude ekomerač s priemerom 3,5 metra, ktorý po zodpovedaní jednoduchých otázok odmeria každému návštevníkovi individuálnu ekologickú stopu. Záhrada pred Tihányiovským kaštieľom ožije viacerými zaujímavými aktivitami. Naučíme sa recyklovať odpad, každý návštevník si bude môcť zasadiť vlastnú rastlinku a niektoré problémy životného prostredia si vysvetlíme jednoduchou hravou formou prostredníctvom pokusov,“ hovorí múzejný pedagóg Ján Beňo.

Úsilím oficiálnych kampaní a projektov Dňa Zeme je zvýšiť environmentálnu gramotnosť a spojiť podobne zmýšľajúcich ľudí alebo skupiny, s cieľom riešiť také problémy, ako sú napríklad odlesňovanie, strata biodiverzity či prehlbujúca sa klimatická kríza. Niekedy však stačí aj upratať si svoje okolie.

„Rieka Hron je pre naše mesto i región životodarnou silou. Jej vody i okolie žijú pestrým i vzácnym živočístvom a rastlinstvom. Súčasné znečistenie jej brehov sa nám nielenže nepáči, ale nás aj veľmi trápi. Deň Zeme v Stredoslovenskom múzeu preto venujeme čiastočne aj upratovaniu našej rieky. Začíname tokom neďaleko Tihányiovského kaštieľa a vyzývame celú verejnosť k pokračovaniu, kdekoľvek to bude možné. Na jeseň tohto roku budú pri Banskej Bystrici aj Majstrovstvá sveta v love rýb muškárením. Príde k nám za krásnymi zážitkami  veľa ľudí zblízka aj zďaleka. Ukážme a požičajme im na krátku chvíľu náš Hron čistý a tak si ho aj stále udržiavajme.  On nám to stonásobne vráti, aj keď nemusí,“ dodáva ešte Marcel Pecník.

Motto Dňa Zeme 2023 Investujte do našej planéty je pokračovaním kampane z predchádzajúceho roku a pripomína, že každý z nás je zodpovedný za záchranu ľudstva pred klimatickou krízou.

Program podujatia

Tihányiovský kaštieľ

9.00 – 17.00 h Meranie ekologickej stopy

9.30, 11.00, 14.00 a 15.30 h Zachránia deti svet? – hravé sprevádzanie výstavou

Záhrada Tihányiovského kaštieľa

9.00 – 17.00 h Tvorivé dielne

14.00 – 17.00 h Veda hravou formou – pokusy pre malých aj veľkých

9.00 – 17.00 h Odlesňovanie a vysušovanie krajiny – každý návštevník si bude môcť zasadiť svoju rastlinku a popritom sa dozvedieť veľa zaujímavého o odlesňovaní krajiny

Jarné upratovanie brehov Hrona – odchod od Tihányovského kaštieľa o 9.30 h.