Pri príležitosti osláv Svetového dňa Sprievodcov pripravilo Informačné centrum Banská Bystrica minulú sobotu 19.02.2011 bezplatné prehliadky mesta s výkladom vlastivedných sprievodcov. V ponuke boli tri prehliadky:

foto: Eduard Genserek

1)      Radnica v novom šate – prehliadka budovy spojená s rozprávaním o jej histórii

Sprievodcovia: Mgr. Jozef Ďuriančík, Branislav Stančík

2)      Najmladšia ulica v historickej zóne – Národná ulica, J. Dekrét Matejovie, história Štátnej opery a pohľad do jej zákulisia

Sprievodcovia: Vlasta Chriašteľová, Mgr. Elza Uhorskaiová

3)      Banská Bystrica v znamení kalicha – Lazovná ulica, prehliadka Evanjelického chrámu, osobnosti na evanjelickom cintoríne

Sprievodcovia: Ing. Lýdia Bulíková, Ing. Martin Soják

Vzhľadom na narastajúci počet záujemcov o bezplatné prehliadky mesta boli ku každej trase k dispozícii dvaja sprievodcovia a jeden zamestnanec Informačného centra. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa prehliadok zúčastnilo spolu v Banskej Bystrici až 350 ľudí. Záujem o jednotlivé trasy bol pomerne vyrovnaný:

  1. trasa – Radnica v novom šate (135 účastníkov)
  2. trasa – Národná ulica (95 účastníkov)
  3. trasa – Lazovná ulica  (120 účastníkov)

Prehliadky trvali cca 2 hodiny, na Radnici to bolo o niečo dlhšie. Niektorým záujemcom sprievodcovia splnili želanie prezrieť si dodatočne aj Radnicu napriek tomu, že si vybrali inú trasu. Prvýkrát bol záujem aj zo strany zahraničných turistov a za asistencie pracovníčky informačného centra bola predstavená jedna trasa v anglickom jazyku.

Každý návštevník získal po absolvovaní prehliadky spomienkový predmet – pero s potlačou „Svetový deň sprievodcov 2011“. Počet rozdaných pier zároveň poskytol presný  údaj o účasti.

Štatistika v rámci Slovenska:

V rámci celého Slovenska sa zúčastnilo Svetového dňa sprievodcov spolu cca 2500 ľudí. Banská Bystrica patrila medzi mestá s najvyššou účasťou:

1. Bratislava – 573 účastníkov a 11 sprievodcov

2. Nitra – 572 účastníkov a 7 sprievodcov + 5 lektorov

3. Banská Bystrica – 350 účastníkov a 6 sprievodcovia

4. Levoča – 95 účastníkov a 5 sprievodcov

5. Rožňava – 89 účastníkov a 2 sprievodcovia

6. Žilina – 60 účastníkov a 2 sprievodcovia

(Zdroj: Slovenská spoločnosť sprievodcov CR)